Wrzesień 1997


ASCII
Spis treści
Redakcja

Z działalności Sekcji Medycznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Posiedzenie sekcji odbyło się w czerwcu w Warszawie. Było poświęcone głównie sprawie rozdziału pomiędzy uczelnie medyczne środków przeznaczonych na badania własne.
Środki przekazywane są bezpośrednio szkołom wyższym na wniosek odpowiednich ministerstw. KBN informował uczelnie, że przeznacza na ten cel ponad 18%. W rzeczywistości okazało się, że niewiele ponad 0,8%
Uczelnie zgłosiły kwotę 32.195.333 zł. Jak widać z umieszczonego obok zestawienia, otrzymały 22.349.000. Różnica zaś pomiędzy rokiem 1996 i 1997 nie pokrywa nawet inflacji.

Podział środków na badania własne w akademiach medycznych

Akademia 	 1996 	 1997 rok 	Wzrost w stosunku do  
Medyczna	 (w zł)	 (w zł)		roku poprzedniego
			(1996)
Białystok 	 770 200	 821 240	 51 040
Bydgoszcz	 630 094	 674 974	 44 880
Gdańsk		1 576 500	 1 740 550	 164 050
Katowice	2 400 000	 2 657 850	 257 850
Kraków		2 446 560 	 2 653 280	 206 720
Lublin 		1 678 151	 1 736 291	 58 140
Łódź		1 982 800 	 2 218 760	 235 960
Poznań 		2 241 917 	 2 408 347	 166 430
Szczecin 	1 191 386 	 1 257 176 	 65 790
Warszawa	2 949 024	 3 204 874	 255 850
Wrocław		1 950 000	 2 107 250 	 157 250
CMKP 	 	832 368	 	868 408	 36 040
Razem: 		20 649 000 	22 349 000	1 700 000
Regulamin rozdziału środków na badania własne dla uczelni medycznych