strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMG

ASCII Listopad 2001    

Spis treści
Redakcja


"Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdawało się oczom głupich, że pomarli,
Zejście ich poczytano za nieszczęście
I odejście od nas za unicestwienie,
A oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu
doznali kaźni,
Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności."

Mdr 3, 1-5

* * *

Inauguracja studiów międzynarodowych w Perugii

W dniach 22-27 września delegacja Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego w osobach prof. Wiesława Makarewicza, rektora AMG, prof. Jacka Bigdy, dziekana MWB UG-AMG oraz prof. Andrzeja Ceynowy, prorektora UG i prof. Ewy Łojkowskiej, prodziekana MWB UG-AMG przebywała na Uniwersytecie w Perugii w ramach inauguracji międzynarodowego programu trzyletnich studiów zawodowych w zakresie biotechnologii. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Czech, Finlandii (na zdjęciu), uczestniczący w realizacji wspólnego projektu finansowanego ze środków włoskiego ministerstwa edukacji oraz środków unijnych. W ramach programu naukę rozpoczęła w roku akademickim 2001-2002 grupa 14 studentów z Włoch, Niemiec, Grecji i Polski (wśród nich dwie studentki z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG). Dyplom ukończenia studiów będzie uznawany przez konsorcjum partnerskich uniwersytetów. Najprawdopodobniej kolejna inauguracja międzynarodowego programu odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku.

do gory

W dniu 8 października 2001 r. zmarł
prof. dr hab. Andrzej MANITIUS

kierownik Kliniki Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1970-1992. Wybitny specjalista w dziedzinie nefrologii i patofizjologii nerek. Absolwent Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, z którą był związany od 1947 roku. W latach 1948-1992 zajmował kolejno stanowiska od asystenta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej do kierownika Kliniki Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych AMG. Specjalista krajowy w dziedzinie dializoterapii i transplantologii w latach 1983-1987. Autor licznych publikacji z zakresu nefrologii opartych o własny materiał kliniczny. Był długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komisji Nefrologicznej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dwóch towarzystw zagranicznych: American Federation for Clinical Research i European Dialysis and Transplant Association. W latach 1978-1981 pełnił funkcję prorektora naszej Uczelni. Za działalność dydaktyczno-wychowawczą, naukową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia". Społeczność akademicka z wielkim żalem żegna wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego lekarza, wychowawcę i przyjaciela.

do gory

Kalendarium Rektorskie

25.09.01 - Inauguracja zajęć Podyplomowego Studium Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym uruchomionego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Spotkanie z udziałem studentów odbyło się w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
25.09.01 - Z okazji integracji Siemens Sp. z o.o. i ZWUT Sp. z o.o. Grupa Siemens zarządy obu firm zorganizowały uroczysty wieczór w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. W programie uroczystości m.in. zaprezentowano film: "Global Network of Innovation". W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
28.09.01 - Uroczystość upamiętniająca 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Bilikiewicza. Sesję historyczną poświęconą pamięci Profesora i otwarcie X Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego w Dworze Artusa poprzedziło odsłonięcie tablicy ku czci Profesora - patrona Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. W uroczystościach uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
28.09.01 - Inauguracja roku akademickiego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy połączona z jubileuszem 50-lecia nauczania medycyny w tym mieście. W uroczystościach uczestniczył prorektor prof. S. Mazurkiewicz.
01.10.01 - Środowiskowa inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w uczelniach wyższych Trójmiasta. W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji pracowników i studentów wyższych uczelni Trójmiasta. Wieczorem w Państwowej Operze Bałtyckiej odbył się uroczysty koncert "Fantazja Polska". W uroczystościach uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
01.10.01 - W Dworze Artusa odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. W uroczystościach uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
01.10.01 - Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Gdańskiej. W uroczystościach uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
02.10.01 - Inauguracja roku akademickiego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG połączona z konferencją naukową poświęconą pamięci prof. Stanisława Żołnierowicza. W uroczystości uczestniczyli rektor prof. W. Makarewicz, prorektor prof. R. Kaliszan i prodziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. R. Ochocka. Uroczystości inauguracyjne zostały poprzedzone publicznymi prezentacjami prac magisterskich studentów MWB.
02.10.01 - W Dworze Artusa odbyła się inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
03.10.01 - Z okazji Dnia Jedności Niemiec konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec Roland Fournes wydał uroczyste przyjęcie w swojej rezydencji w Gdyni - Orłowie. W przyjęciu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
04.10.01 - W związku z projektem utworzenia Bałtyckiego Centrum Leczenia Oparzeń w Gdańsku na bazie Kliniki Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń AMG odbyło się spotkanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczył wojewoda pomorski T. Sowiński, rektor prof. W. Makarewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń AMG prof. J. Jaśkiewicz.
05.10.01 - Centralna inauguracja roku akademickiego 2001/2002 uczelni medycznych w Białymstoku. Uroczystość była połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Franciszkowi Kokotowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie nefrologii i endokrynologii Śląskiej Akademii Medycznej. W uroczystości uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
05.10.01 - W Dworze Artusa odbyła się inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
06.10.01 - Inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, która odbyła się na pokładzie statku "Horyzont II" przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
08.10.01 - Obchody 609. rocznicy kanonizacji św. Brygidy w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Uroczystościom przewodniczył metropolita warmiński abp dr E. Piszcz. W uroczystościach uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
12.10.01 - Pożegnanie śp. prof. Andrzeja Manitiusa. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. W uroczystościach pogrzebowych w imieniu władz Uczelni uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
12.10.01- Inauguracja roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego połączona z obchodami jubileuszu 50-lecia szkolnictwa wychowania fizycznego w Gdańsku. Uroczystość odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej AWF. Wykład inauguracyjny poprzedziło przemówienie prezydenta RP A. Kwaśniewskiego. W uroczystości uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.
12-14.10.01 - W Jastrzębiej Górze odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W konferencji uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
13.10.01 - XVI Okręgowy Zjazd Lekarzy zorganizowany przez Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku. Zjazd odbył się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W otwarciu zjazdu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz i prorektor prof. S. Mazurkiewicz.

15.10.01 - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zorganizował debatę na temat "Czy województwo pomorskie może stać się zagłębiem biotechnologii". W debacie uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz i dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii prof. J. Bigda.
19.10.01 - Pierwsze uroczyste posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji. Na zaproszenie marszałka seniora A. Małachowskiego w posiedzeniu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
19.10.01 - Uroczyste nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Wacławowi Szybalskiemu, profesorowi onkologii i genetyki molekularnej z Uniwersytetu w Wisconsin, USA. Prof. Szybalski jest również doktorem honoris causa naszej Uczelni i Uniwersytetu Gdańskiego. W uroczystości uczestniczył dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG prof. J. Bigda.
18-20.10.01 - III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo - Naukowa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce "Lekarz rodzinny - praktyk, nauczyciel, badacz". Trzy główne nurty tematyczne konferencji obejmowały problematykę w zakresie jakości udzielanych świadczeń, kształcenia lekarzy rodzinnych oraz prowadzenia badań naukowych. W konferencji uczestniczył prorektor prof. A. Rynkiewicz.

mgr Grażyna Sadowska


do gory

Zaszczytne wyróżnienia

Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas 60. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich otrzymali prof. Zbigniew Gruca i prof. Zdzisław Wajda. Podczas tego Zjazdu prof. Zbigniew Gruca został wybrany na prezesa Towarzystwa.

Dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. nzw. AMG, otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie medycyny.

* * *
do gory
JE Kardynał Fiorenzo Angelini z Watykanu, który gościł w naszej Uczelni w czasie tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Chorego, przekazał Akademii dar - przenośny elektrokardiograf z przeznaczeniem dla Kliniki Kardiologii. 19 września br. duszpasterz akademicki przy AMG ks. dr Piotr Krakowiak jako członek Zespołu ds. Służby Zdrowia przy Konferencji Episkopatu Polski uroczyście przekazał elektrokardiograf na ręce rektora prof. Wiesława Makarewicza

do gory

Zdaniem Rektora ...

Dramatyczne wydarzenia w dniu 11 września br. w Nowym Jorku i Waszyngtonie nie tylko zmieniły świat, ale odbiły się także echem w AMG, a ściślej na relacjach pomiędzy profesurą a studentami naszej Uczelni. Z prawdziwym ubolewaniem stwierdzam, że u niektórych osób powołanych do wychowywania ujawniły niestety głęboką nietolerancję. Warto wspomnieć Statut naszej Uczelni, w którym zapisano: "Akademia uczestniczy w dziele wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej oraz kształci studentów w umiłowaniu prawdy, zgodnie z ideałami humanizmu i etyką" (par. 2, ustęp 2 Statutu AMG). W sprzeczności z nim stają zatem wypowiadane wobec studentów podczas zajęć niestosowne komentarze, obrażające ich uczucia religijne i poczucie osobistej godności.
Do rektora napłynęły w tej sprawie skargi od studentów, bynajmniej nie anonimowe. Studentka roku VI napisała m.in. "Nie bronię nikomu prawa do własnych poglądów i opinii, lecz uważam za niedopuszczalne wykorzystywanie swojego autorytetu, by móc bezkarnie publicznie wypowiadać treści poniżające osoby innego wyznania lub koloru skóry". Trudno o komentarz. Zasmuca to głęboko i skłania do bardzo poważnej refleksji nie tylko nad nietolerancją, ale także nad niepokojąco niestosowną retoryką niektórych naszych pracowników. Dziękując studentom za ich krytyczne uwagi, z przykrością muszę wyznać, że podzielam odczuwane przez nich uczucie wstydu za niegodne zachowanie niektórych nauczycieli naszej Akademii.

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor


do gory

Piknik poinaguracyjny 2001

W dniu 12 października odbyła się, już po raz drugi, impreza integrująca absolwentów naszej Uczelni z jej władzami i pracownikami administracyjnymi. Staje się to powoli tradycją. Jak poprzednio, miejscem spotkania była leśniczówka "Wróblówka" w Gdańsku-Otominie, a jego organizatorem - Stowarzyszenie Absolwentów AMG. Swego protektoratu udzielił JM Rektor prof. Wiesław Makarewicz. Gośćmi honorowymi byli: senator RP, obecnie już marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, posłowie na Sejm RP Franciszek Potulski i Władysław Szkop (absolwent AMG) oraz dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim - dr Jerzy Karpiński i lekarz wojewódzki dr Maciej Merkisz (również nasi absolwenci). Był pieczony dzik i inne frykasy, dostatek piwa, płonący kominek, a potem ognisko. Przygrywała kapela porywając liczne grono uczestników do tańca. Ostatni spośród około 200 biesiadników wychodzili po północy.
Do powodzenia tego spotkania przyczynili się sponsorzy: "Żywiec S.A" - Grupa Handlowa, PZU S.A. Oddział w Gdańsku i Firma Piekarniczo-Cukiernicza Grzegorz Pellowski. Wyrażamy im jeszcze raz w tym miejscu serdeczne podziękowanie

prof. B.L. Imieliński


do gory

Amicus Studentis

Z wielką satysfakcją Uczelniany Samorząd Studencki AMG, na uroczystej inauguracji roku akademickiego, kierując się opinią studentów, przyznał tytuły Amicus Studentis, nauczycielom akademickim wyróżniającym się przyjaznym stosunkiem do studentów oraz szczególnym zaangażowaniem w proces dydaktyczny. Uhonorowani to:
prof. Olgierd Narkiewicz
prof. Marek Wesołowski
dr Jacek Kaczmarek

Łukasz Balwicki
przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego AMG


do gory

Z Senatu AM w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 20 września 2001 r.

Na wstępie obrad JM Rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego dziekanowi dr. hab. Jackowi Bigdzie i dr. hab. Andrzejowi Składanowskiemu oraz złożył podziękowania ustępującym członkom Senatu: odchodzącym z dniem 30 września na emeryturę prof. Edwardowi Witkowi i mgr. Marianowi Tosikowi. Następnie minutą ciszy senatorowie uczcili pamięć zmarłego prof. Stanisława Janickiego, który był długoletnim członkiem Senatu naszej Uczelni.
W roboczej części obrad Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przystąpienia AMG do Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii. Wkład finansowy Uczelni zostanie pokryty ze środków własnych chirurgów. Celem Fundacji będzie wspieranie rozwoju chirurgii, przede wszystkim na terenie województwa pomorskiego, poprzez wspieranie prac naukowo-badawczych służących postępowi i rozwojowi chirurgii, organizowanie konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych, wspieranie zakupów sprzętu badawczego oraz aparatury operacyjnej, diagnostycznej i in.
Po wyczerpującej dyskusji Senat nie poparł wniosku w sprawie wystąpienia Kliniki Kardiochirurgii z Instytutu Kardiologii i przekształcenia jej w katedrę i klinikę. Prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Rynkiewicz przedstawił informację o wynikach rekrutacji. W roku bieżącym zostało przyjętych ogółem 795 kandydatów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fizjoterapia i podobnie jak w roku ubiegłym - biotechnologia. Senat podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu studiów w charakterze wolnego słuchacza na kierunkach licencjackich począwszy od bieżącego roku akademickiego. Do podjęcia studiów w tym trybie może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości, która uczestniczyła w postępowaniu rekrutacyjnym ale nie została zakwalifikowana na I rok studiów licencjackich na danym kierunku. Odpłatność za studia odbywane w trybie wolnego słuchacza za rok akademicki 2001/2002 została ustalona w wysokości 3.000 zł, płatne jednorazowo za cały rok akademicki. Senat przyjął propozycję zwiększenia limitu przyjęć na studia wieczorowe i niektóre kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2001/2002:
 • na Wydziale Lekarskim do 36 osób (zwiększenie o 6 osób)
 • na Wydziale Farmaceutycznym do 35 osób (zwiększenie o 5 osób)
 • na Oddziale Stomatologicznym do 18 osób (zwiększenie o 3 osoby).
Senat podjął uchwałę w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2001/2002. Treść uchwały nie zawiera szczególnych zmian w odniesieniu do uchwały ubiegłorocznej. Nowy jest zapis dotyczący godzin ponadwymiarowych. Godziny ponadwymiarowe mogą być zlecone do wykonania pracownikom jednostki dydaktycznej w przypadku udzielenia urlopu macierzyńskiego, urlopu zdrowotnego, bezpłatnego urlopu naukowego, długotrwałego zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni w okresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w sytuacji, gdy obciążenie dydaktyczne jednostki jest wyższe od sumy pensum nauczycieli akademickich.
Senat poparł wniosek w sprawie przedstawienia Ministrowi Szkolnictwa Wyższego kandydatury prof. Marka Grzybiaka do Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Grzybiak w latach 1982-1985 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Medycznego przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, w latach 1991-1994 był członkiem Zespołu Organizacyjnego Komitetu Edukacji Podyplomowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, a od 2000 r. jest członkiem Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Prof. Marek Grzybiak pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego oraz prorektora ds. dydaktyki naszej Uczelni.
Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG, pełnomocnik rektora ds. budowy TAZD, prof. Jacek Bigda przedstawił informację o realizacji inwestycji - Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Budowa, finansowana przez Komitet Badań Naukowych, jest obecnie zaawansowana w około 30-40%. Ukończenie budowy, o ile finansowanie będzie rytmiczne, planowane jest na jesień 2002 roku. Obecnie jako priorytetowe przyjęto starania o pozyskanie środków na wyposażenie obiektu. Dziekan zapoznał Senat z proponowaną wstępnie ogólną koncepcją zagospodarowania i funkcjonowania budowanego obiektu.
Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił informację o spodziewanych ograniczeniach finansowych ze strony KBN i Ministerstwa Zdrowia w roku 2001 i 2002. W związku z występującą obecnie trudną sytuacją budżetu państwa i koniecznością ograniczenia wydatków, Rada Ministrów zaleciła wszystkim dysponentom środków budżetowych odstąpienie od zakupów inwestycyjnych, odstąpienie od zakupów mebli i wyposażenia biurowego, racjonalizację wydatków na materiały biurowe, rewizje celowości i ograniczenie wydatków na krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe oraz wstrzymanie w bieżącym roku procesów awansowania i przeszeregowania pracowników, poza wyjątkami wynikającymi z przepisów ustawowych. Mogą również zostać zredukowane środki finansowe na już podjęte zobowiązania.
Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedstawił informację o wynikach finansowych szpitali klinicznych za I półrocze. Sytuacja szpitali klinicznych jest bardzo poważna. Na mocy ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uczelnie medyczne staną się organami założycielskimi szpitali klinicznych. W związku z powyższym konieczne będzie wprowadzenie zmian w statucie Uczelni. Zobowiązania szpitali klinicznych, w wypadku ich likwidacji, w świetle nowej ustawy staną się zobowiązaniami Uczelni.

mgr Grażyna Sadowska


do gory

Inauguracja roku akademickiego w AMG

Uroczystość inaugurująca rok akademicki 2001/2002 odbyła się 8 października 2001 r. w sali im. Stanisława Hillera, poprzedziła ją msza św. celebrowana przez ks. bp. dr. hab. Zygmunta Pawłowicza.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2001/2002 zaszczycili:
Jan Zarębski - marszałek województwa pomorskiego
Krzysztof Pusz - wicewojewoda pomorski
JE ks. biskup dr hab. Zygmunt Pawłowicz - biskup pomocniczy diecezji gdańskiej

Parlamentarzyści:
Senator Olga Krzyżanowska, senator Ewa Serocka, poseł Ewa Sikorska-Trela, poseł dr Władysław Szkop, poseł Franciszek Potulski, poseł Izabela Jaruga-Nowacka
Bogusław Suski - przedstawiciel Ministra Zdrowia, dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

Konsulowie honorowi akredytowani w województwie pomorskim:
Arnosz Cezariusz Borzyński - konsul honorowy Rumunii
Stanisław Laskowski - konsul generalny Republiki Islandii
Marek Listowski - konsul honorowy Chile
Mykoła Miszczuk - konsul generalny Ukrainy
Andrzej Suchecki - konsul honorowy Meksyku
Witold Wacławik-Narbutt - konsul honorowy Peru

Przedstawiciele władz:
Ewa Sienkiewicz - wiceprezydent m. Gdańska
Dr Maciej Merkisz - lekarz wojewódzki
Dr Jerzy Karpiński - dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Ryszard Karpiński - kierownik Referatu Zdrowia Urzędu Miasta Sopotu
Stanisław Białas - komendant wojewódzki Policji

Ich Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich:
Przewodniczący Konferencji Rektorów, prof. Aleksander Kołodziejczyk, rektor Politechniki Gdańskiej
Prof. Piotr Przybyłowski - rektor Wyższej Szkoły Morskiej
Dr Antoni Poszowski - rektor Akademii Muzycznej
Ks. prałat prof. Wiesław Mering - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Prof. Sabine Broeck - prorektor Uniwersytetu w Bremie
Prof. Urszula Jackowiak - prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. Jędrzej Antosiewicz - prorektor Akademii Wychowania Fizycznego
Prof. Sławoj Ostrowski - prorektor Akademii Sztuk Pięknych
Ks. dr Jacek Socha - prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie
Feliks Langelfeld - dyrektor generalny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
Prof. Piotr Wilde - prezes i prof. Jacek Marecki - wiceprezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Prof. Jan Drwal - prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Prof. Jacek Górski - dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Liczni darczyńcy, a wśród nich:
Edward Lipski - prezes Gdańskiego Klubu Biznesu
Józef Jasiniecki - dyrektor Oddziału Regionalnego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
Andrzej Dzierbicki - przedstawiciel Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.

Przedstawiciele samorządów zawodowych:
Dr Henryk Mionskowski - wiceprezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Jacek Michalak z Małżonką, syn dr. Stefana Michalaka, pierwszego dyrektora szpitala klinicznego w latach 1945-1947, którego pomnik, wzniesiony dzięki staraniom syna, został uroczyście odsłonięty przed gmachem Przychodni Specjalistycznej

Rektorzy AMG w poprzednich kadencjach:
Prof. Stefan Raszeja
Prof. Zdzisław Brzozowski
Prof. Barbara Krupa-Wojciechowska
Prof. Stefan Angielski
Prof. Zdzisław Wajda
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AMG prof. Brunon Imieliński
Dr Tadeusz Niedźwiecki - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego

Dyrektorzy Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych:
Michał Mędraś,
Barbara Nikowska
Zdzisław Małkowski
Ksiądz dr Piotr Krakowiak - duszpasterz akademicki przy AM w Gdańsku
Przedstawiciele prasy, radia i telewizji
Członkowie Wysokiego Senatu i Rad Wydziałów oraz pracownicy i studenci naszej Akademii.
Rektor swoje wystapienie zakończył słowami: Witam młodzież akademicką, a wśród nich szczególnie serdecznie tych, którzy za chwilę otrzymają indeks naszej Uczelni. Witam bardzo serdecznie wszystkich dostojnych Gości, którzy zaszczycili nas swoim przybyciem. Cieszę się niezmiernie, że mamy tak liczne grono wiernych przyjaciół.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
 • prof. Adama Bilikiewicza
 • prof. Stanisława Janickiego (odznaczenie odebrała córka zmarłego Profesora p. Małgorzata Janicka-Kokitko)
 • prof. Mirosławę Narkiewicz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
 • prof. Ewę Dilling-Ostrowską
 • prof. Andrzeja Kopacza
 • prof. Marię Korzon
 • prof. Andrzeja Roszkiewicza
 • prof. Jana Skokowskiego
 • prof. Janinę Suchorzewską
 • prof. Halinę Tejchman
Złotym Krzyżem Zasługi:
 • prof. Janusza Emericha
 • prof. Jacka Jassema
 • Marię Kroll
 • prof. Janusza Limona
 • Jana Młynarskiego
 • prof. Franciszka Sączewskiego
 • prof. Piotra Szefera
 • prof. Juliana Świerczyńskiego
 • Irenę Wiśniewską
 • prof. Leszka Zaborskiego
Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 • prof. Jacka Bigdę
 • dr Barbarę Kręglewską
 • prof. Janusza Morysia
 • mgr Teresę Sawę
 • Barbarę Sulżycką
Minister Edukacji Narodowej nadał za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej:
 • prof. Wojciechowi Czarnowskiemu
 • prof. Eugenii Częstochowskiej
 • mgr Józefie de Laval
 • prof. Zbigniewowi Grucy
 • prof. Markowi Latoszkowi
 • prof. Bolesławowi Rutkowskiemu
 • prof. Grażynie Świąteckiej
 • mgr. Marianowi Tosikowi
Minister Zdrowia przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe w roku 2000:

Nagrodę indywidualną otrzymała:
 • Prof. Grażyna Świątecka - za redakcję i współautorstwo podręcznika "Choroby serca u kobiet"
Nagrody zespołowe otrzymali:
 • Dr hab. med. Michał Woźniak, prof. nzw., mgr Beata Kalińska-Błach, dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw., dr med. Joanna Renke, prof. Maria Korzon - za badania na temat: "Molekularne mechanizmy działania mediatorów stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych"
 • Prof. Jacek Jassem, prof. Janusz Limon, dr med. Barbara Jereczek-Fossa, dr med. Anna Kobierska, dr med. Barbara Wysocka, lek. Izabela Brożek, lek. Krzysztof Konopa - za badania na temat: " Biologia i klinika nowotworów u kobiet"
 • Prof. Janusz Moryś, dr med. Bożena Berdel, dr med. Zbigniew Karwacki, dr med. Jerzy Dziewiątkowski, dr med. Przemysław Kowiański, dr med. Katarzyna Majak, lek. Jan Henryk Spodnik - za badania na temat: "Rozwój oraz organizacja połączeń czuciowo-limbicznych u szczura i królika"
 • Prof. Bolesław Rutkowski, prof. Julian Świerczyński, dr hab. Zenon Aleksandrowicz, dr n. med. Ryszard Smoleński - za "Badania nad metabolizmem nukleotydów adeninowych w erytrocytach chorych z przewlekłą niewydolnością nerek"
 • Prof. Andrzej Szutowicz, dr n. med. Hanna Bielarczyk - za badania na temat: "Fenotyp neuronów cholinergicznych a ich wrażliwość na bodźce neurotoksyczne"
Medal Zasłużony Akademii Medycznej w Gdańsku otrzymali:
 • prof. Marek Grzybiak
 • prof. Andrzej Hellmann
 • prof. Bernd Jastorff z Uniwersytetu w Bremie (medal odebrała prof. Sabine Broeck, prorektor Uniwersytetu w Bremie)
 • dr Zbigniew Landowski ze Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu
 • mgr Anna Nałęcz
Nagrody dodatkowe otrzymali:
 • studentka Wydziału Lekarskiego Beata Lipska otrzymała Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce,
 • prof. Jacek Bigda otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za propagowanie i upowszechnianie działalności naukowej w dziedzinie immunologii
Dyplomy Amicus Studentis otrzymali:
 • prof. Olgierd Narkiewicz
 • prof. Marek Wesołowski
 • dr Jacek Kaczmarek
Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali:
 • z Wydziału Lekarskiego:
  • dr hab. Lech Anisimowicz- "Ocena skuteczności klinicznej tlenoterapii hiperbarycznej jako leczenia wspomagającego u chorych po operacjach przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca stosowanej z pomostowaniem tętnic wieńcowych"
  • dr hab. Andrzej Basiński - "Skuteczność neurolitycznej blokady trzewnej jako metody leczenia bólu i jej wpływ na jakość życia u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki"
  • dr hab. Leszek Bidzan - "Objawy prodromalne zespołów otępiennych typu Alzheimera w świetle kilkuletnich badań prospektywnych"
  • dr hab. Leszek Bieniaszewski - "Przydatność technik pomiarów i analizy liczbowej ciśnienia tętniczego do badań indywidualnych i populacyjnych"
  • dr hab. Alicja Dębska-Ślizień - "Zasoby karnityny, a zmiany ilościowe i jakościowe układu czerwonokrwinkowego, podczas terapii erytropoetyną i karnityną u chorych przewlekle hemodializowanych"
  • dr hab. Dariusz Kozłowski - "Morfologia łącza przedsionkowo-komorowego w aspekcie powstawania zaburzeń przewodzenia i krążącego pobudzenia"
  • dr hab. Jerzy Lasek - "Krytyczna ocena przyczyn śmiertelności 681 chorych, którzy zmarli po urazie spośród 20540 osób leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 20 lat"
  • dr hab. Jan Rogowski - "Wpływ blokerów kanału wapniowego i czasowej blokady zwoju gwieździstego na przepływ w przęsłach tętniczych w operacyjnej rewaskularyzacji serca"
  • dr hab. Janusz Siebert - "Ocena wartości klinicznej badania układu krążenia i płuc za pomocą technik bioimpedancyjnych"
  • dr hab. Ryszard Smoleński - "Przemiany nukleotydów i produkcja adenozyny w sercu oraz kardioprotekcyjne znaczenie tych procesów"
  • dr hab. Maria Wujtewicz - "Ocena wpływu hydroksyetylowanej skrobi na właściwości reologiczne krwi i gospodarkę tlenem podczas ostrej kontrolowanej normowolemicznej hemodylucji"
 • z Wydziału Farmaceutycznego:
  • dr hab. Andrzej Jankowski - "Farmakokinetyka kliniczna wybranych leków blokujących kanały wapniowe"
Absolwenci Wydziału Lekarskiego, którzy uzyskali najwyższe noty z egzaminów w okresie studiów w AMG, zostali uhonorowani medalem Primus inter Pares oraz nagrodą książkową:
 • mgr farm. Lidia Grabowska
 • lek. Jarosław Mikołajczuk
 • lek. Miłosława Pancerz-Łoś
 • lek. Agnieszka Piekarska
Absolwenci, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce w okresie studiów i otrzymali dyplom z wyróżnieniem:
 • z Wydziału Lekarskiego:
  • Krzysztof Drozd
  • Monika Kubiak
  • Jarosław Mikołajczuk (Medal "Primus inter Pares")
  • Agnieszka Piekarska (Medal "Primus inter Pares")
  • Ewa Polkowska
  • Paweł Słomiany
  • Marek Wiśniewski
 • z Oddziału Stomatologicznego:
  • Miłosława Pancerz-Łoś (Medal "Primus inter Pares")
  • Krzysztof Dąbrowski
  • Justyna Bagińska
  • Karolina Kryspin
  • Agnieszka Majewska
  • Magdalena Ptasznik
  • Aleksandra Dyba
 • z Wydziału Farmaceutycznego:
  • Monika Dudzik
  • Lidia Grabowska (Medal "Primus inter Pares")
  • Anna Majewska
  • Alicja Grajko
  • Anna Zielińska
  • Linda Gryń
  • Anna Skowron
Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminie wstępnym i zostali przyjęci na I rok studiów Akademii Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 2001/2002, otrzymali z indeksem list gratulacyjny JM Rektora:
 • z Wydziału Lekarskiego:
  • Mateusz Gorlikowski
  • Łukasz Nowakowski
  • Piotr Czapiewski
  • Łukasz Wojciechowski
  • Kamila Dulek
  • Anna Polak
  • Ewa Grygiel
  • Ewa Sołek
  • Alicja Macikiewicz
  • Justyna Ossowska
  • Paulina Tomczyk
  • Ewa Gajcy
  • Szymon Hilla
  • Sylwia Tarasewicz
 • z Wydziału Farmaceutycznego:
  • Alicja Gromkowska
  • Agata Wilczańska
  • Anna Wirkus
  • Michał Kolasiński
  • Urszula Frankowska
  • Marianna Morawska
 • z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  • Monika Juszkiewicz
  • Anna Cierpka
 • z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG:
  • Alicja Śmieszalska
* * *


Wykład inauguracyjny
Biotechnologia w medycynie - moda czy narzędzie postępu

Biotechnologia jest niezwykle szybko rozwijającą się nauką, zajmującą się wykorzystaniem naturalnych organizmów oraz ich produktów dla celów przemysłowych. Dynamiczny postęp współczesnej biotechnologii (określanej niekiedy mianem biotechnologii molekularnej) stał się możliwy dzięki rozwojowi biologii molekularnej oraz upowszechnieniu technik inżynierii genetycznej. Pozwoliło to na lepsze poznanie stosowanych organizmów, właściwy dobór dla określonych procesów, a także ich genetyczną modyfikację. Biotechnologia stała się również nauką interdyscyplinarną, wymagającą ścisłej współpracy biologa molekularnego, biologa strukturalnego, biochemika, bioinformatyka, inżyniera, ekonomisty. Wśród licznych zastosowań biotechnologii, aplikacje medyczne zajmują bardzo istotną pozycję nie tylko ze względu na swój potencjał rynkowy, ale przede wszystkim ze względu na ograniczone możliwości innych rozwiązań. Późne lata osiemdziesiąte i lata dziewięćdziesiąte to okres wprowadzania do lecznictwa szeregu produktów, leków białkowych uzyskanych tzw. technikami rekombinacyjnymi, produkowanych przez bakterie, drożdże i inne odpowiednio skonstruowane komórki. Wśród leków testowanych bądź stosowanych w terapii, a produkowanych dzięki technikom nowoczesnej biotechnologii znajdujemy hormony, czynniki krzepnięcia, przeciwciała monoklonalne, cytokiny czy używane w profilaktyce zakażeń szczepionki. W wielu wypadkach trudno sobie wyobrazić stosowanie substancji naturalnej, dostępnej do niedawna w niewielkich ilościach. To niezwykły postęp, uwalniający nierzadko od zagrożeń związanych ze stosowaniem preparatów naturalnych, jak na przykład zakażenie HIV u chorych na hemofilię wymagających podania preparatów krwiopochodnych. Prace nad produktami hybryd mysich komórek szpiczakowych i limfocytów B tj. przeciwciałami monoklonalnymi, substancjami zdolnymi do precyzyjnego identyfikowania zmienionych chorobowo komórek dostarczają dobitnego przykładu znaczenia nowoczesnej biotechnologii dla medycyny.
Wraz z uzyskaniem możliwości genetycznej modyfikacji przeciwciał, wyprodukowano przeciwciała chimeryczne i humanizowane, tj. złożone przede wszystkim z sekwencji ludzkiej, a nie mysiej. Zastosowanie tych "naturalizowanych" produktów umożliwiło ich znacznie skuteczniejsze wprowadzanie do terapii.
Należy wspomnieć, że technologia przeciwciał monoklonalnych, oparta na warunkach stworzonych poza organizmem, tzn. w hodowli in vitro umożliwia uzyskiwanie bardzo dużych ilości tego produktu białkowego. Pozwoliło to na upowszechnienie przeciwciał monoklonalnych nie tylko jako środka terapeutycznego, jako niezwykle cennego narzędzia badawczego, ale przede wszystkim diagnostycznego.
Produkty biotechnologiczne są coraz powszechniej wykorzystywane w diagnostyce. Umożliwiają identyfikację nie tylko zmienionych jakościowo czy ilościowo białek, ale również kwasów nukleinowych DNA i RNA. W przyszłości duże znaczenie przewiduje się dla obecnie nowych specjalności naukowych, określanych jako genomika i proteomika, umożliwiających kompleksową ocenę występowania i funkcji odpowiednio wielu genów i białek. Genomika i proteomika dostarczające niezwykłą ilość informacji (i znaków zapytania) dzięki jednoczesnej ocenie ekspresji różnych cząsteczek RNA czy białek muszą być wsparte zaawansowanym warsztatem bioinformatycznym, co niektórych skłoni do poświęcenia się nowej biologii, już nie in vivo, nie in vitro, lecz in silico, umożliwiającej zintegrowaną analizę ogromu informacji uzyskanego dzięki genomice i proteomice.
Bliska przyszłość pokaże nam, w jakim stopniu warsztat genomiki, proteomiki pozostanie jedynie wydajnym i modnym narzędziem współczesnej biotechnologii, a na ile podstawą do stworzenia nowych rozwiązań diagnostycznych bądź terapeutycznych, stosowanych w praktyce, a nie tylko w badaniach naukowych. Przykładem praktycznego zastosowania wiedzy o strukturze genomu są prace nad nowymi generacjami szczepionek zawierającymi DNA. Dla identyfikacji najbardziej korzystnych, immunogennych epitopów pasożyta wykorzystuje się fragmenty DNA pozyskane z jego poznanej sekwencji, wprowadzone do plazmidów, a następnie do myszy. Dzięki temu można zidentyfikować plazmidy zawierające geny kodujące białka pasożyta wywołujące najsilniejszą odpowiedź immunologiczną, jak również fragmenty tych białek niezbędne do ich rozpoznania przez limfocyty T. Ta procedura w efekcie winna pozwolić na skonstruowanie pochodnych plazmidów posiadających fragmenty wielu białek, a w ten sposób na skonstruowanie multiwalentnej, efektywnej szczepionki.
Szczepionki oparte na DNA mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w chorobach zakaźnych, ale i w zwalczaniu alergii. DNA zawierające gen kodujący szkodliwą substancję - alergen Arah2 znajdujący się w orzeszkach ziemnych jest podane doustnie w kompleksie z wielocukrem, chitozanem chroniącym przed enzymami. Po wniknięciu do komórek jelit następuje transkrypcja i translacja genów zawartych w plazmidzie, a następnie prezentacja antygenu przez komórki dendrytyczne supresorowym limfocytom T, hamującym syntezę przeciwciał klasy IgE przez limfocyty B.
Innym możliwym zastosowaniem szczepionek opartych na DNA jest wprowadzanie za ich pośrednictwem rekombinowanych fragmentów przeciwciał tzw. fragmentów Fv. Obecne wewnątrzkomórkowo, mogą chronić wydajnie przed rozwojem infekcji, co już stwierdzono w przypadku infekcji szczepem rabdowirusa u zwierząt. Opisane pokrótce sposoby zastosowania szczepionek opartych na DNA są wykorzystywane również w terapii genowej. Wiele protokołów tej terapii służy bowiem wywołaniu odpowiedzi immunologicznej na antygeny wirusowe czy nowotworowe. Wydaje się, że obecnie terapia genowa znajduje się w żmudnej fazie poszukiwania swego miejsca wśród klasycznych metod terapeutycznych. Wciąż jednak długoterminowe efekty terapii genowej nie są znane, nawet w przypadku terapii korekcyjnej tj. wprowadzenia brakującego lub uszkodzonego genu. Rejestrowane są również objawy uboczne, np. przewlekłe zapalenia mózgu u nosicieli glejaka leczonych genami samobójczymi, tj. wywołującymi samobójczą śmierć komórek nowotworowych.
Pomimo tych trudności i wątpliwości poszukuje się nowych zastosowań terapii genowej. Przykładem może być udane zastosowanie terapii genowej w zahamowaniu zamknięcia przewodu tętniczego u kozy, które polega na lokalnym podaniu genu hamującego ekspresję fibronektyny.
Współczesna biotechnologia powszechnie posługuje się modelami zwierzęcymi, szczególnie w trakcie poszukiwania rozwiązań leczniczych. Ogromne poruszenie w świecie nie tylko naukowym wywołało pojawienie się w roku 1997 możliwości somatycznego klonowania dużych ssaków. Czy prace te mogą mieć znaczenie dla medycyny? Genetycznie modyfikowane duże zwierzęta - owce, kozy, krowy, świnie mają znaczenie nie tylko gospodarskie, stają się niezwykle wydajnym źródłem farmaceutyków. Ich klonowanie może zatem ułatwić utrzymanie fenotypu pozyskanego w drodze kosztownej i żmudnej procedury. Genetycznie modyfikowane myszy z kolei są niezwykle użytecznymi, praktycznie dziś nie zastąpionymi modelami dla badań zarówno w zakresie fizjologii, jak i patologii.
W roku 2000 poczyniono kolejny krok w biotechnologii zwierząt. Udało się bowiem opracować metodę kontrolowanego wprowadzania bądź usuwania określonych genów u owcy. Kontrolowana modyfikacja genów u dużych zwierząt otwiera drogę do pozyskiwania ulepszonych biofarmaceutyków, narządów do ksenotransplantacji nie posiadających niekorzystnych antygenów czy też znacznie bardziej zbliżonych do rzeczywistości zwierzęcych modeli chorób. Metoda polega na transfekcji określonego genu do płodowych fibroblastów, selekcji rzadkich homologicznych rekombinantów w pożywce selekcyjnej wzbogaconej w neomycynę, a następnie dokonaniu transferu jądra wyselekcjonowanego fibroblasta do komórki jajowej pozbawionej własnego jądra.
Wyniki wspomnianej pracy pokazują, że podobnie jak w przypadku myszy, poddanie komórek długotrwałej selekcji w warunkach in vitro, nie wpływa niekorzystnie na możliwość uzyskania potomstwa u owiec w drodze tak zmodyfikowanej procedury klonowania. W wyniku przedstawionej procedury uzyskano m.in. owcę nie posiadającą jednego z alleli genu kodującego białko prionowe Prp. Kto wie, może to będzie również droga do zdrowszej żywności pozyskanej dzięki zwierzętom opornym na choroby stanowiące zagrożenie również dla ludzi.
Pomimo potencjalnie ogromnych korzyści prace prowadzone na genetycznie modyfikowanych zwierzętach nie są odbierane przychylnie w społeczeństwie. Istnieje bowiem obawa o następny krok, klonowanie człowieka. Obawy, ale i ogromne nadzieje wiąże się z klonowaniem nie tyle całych osobników, ale komórek określanych jako komórki macierzyste. Posiadają one potencjał do wielokierunkowego rozwoju i odtwarzania nawet takich tkanek, które wydawały się nam do niedawna statyczne i ulegające jedynie degeneracji w trakcie życia osobniczego. Komórki macierzyste znajdujemy w obrębie mózgowia, ale nie tylko. Somatyczne komórki macierzyste znajdują się również m.in. w szpiku kostnym, nabłonkach, mięśniach, gruczołach dokrewnych, naczyniach krwionośnych. Jednak największe ilości komórek macierzystych znajdują się w obrębie zarodków. Stąd obawy, stąd wątpliwości - czy i jak wolno korzystać z zarodkowych komórek macierzystych. Niewątpliwie jednak wiedza o biologii komórek macierzystych - zarodkowych czy somatycznych - pozwoli na stworzenie nowych sposobów terapii, a pewnie i nowej gałęzi medycyny - medycyny regeneracyjnej (o której wspominał w ubiegłym roku prof. Wacław Szybalski w wykładzie wygłoszonym z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa). Wiedza ta przyniesie również szereg informacji o molekularnych podstawach wzrostu i dojrzewania, znaczeniu funkcji genów w tych procesach, umożliwi bezpieczne testowanie i stosowanie leków mogących wpływać na rozwój zarodka.
Uniwersalne zdolności komórek pnia ilustruje zdolność komórek mezenchymalnych izolowanych ze szpiku kostnego do różnicowania w stronę komórek tworzących kości, chrząstki czy ścięgna. Komórki pnia dają szansę hodowania sztucznych narządów - skóry, naczyń krwionośnych. Umożliwiają nowy rodzaj terapii - terapię komórkową, polegającą na przykład na podaniu mioblastów, macierzystych komórek mięśniowych izolowanych z mięśnia szkieletowego, w obręb mięśnia sercowego, w którym dokonał się zawał. Pozwala to na odzyskanie właściwej funkcji tego mięśnia. Komórki pnia są również wykorzystywane w opracowaniu nowych metod uzupełniania, protezowania uszkodzonych tkanek, narządów. Inżynieria tkankowa wymaga zastosowania odpowiednich czynników wzrostowych, odpowiednich rusztowań bądź specjalnie przygotowanych tkanek. Medycyna regeneracyjna może stać się miejscem spotkania inżynierii tkankowej i terapii genowej. Aktualnie próbuje się konstruować nowe podłoża - syntetyczne czy biologiczne, w których wprowadzane jest DNA kodujące substancje terapeutyczne np. parathormon przyśpieszający regenerację tkanki kostnej.
Tak szybki postęp budzi obawy, czy nie jest aby pospiesznym nadążaniem bądź staraniem o wyprzedzenie innych w zaproponowaniu nowego spektakularnego rozwiązania, które powinno być naśladowane. Innymi słowy - czy nie jest modą. Przedstawione wcześniej przykłady dokumentują jednak ogromną użyteczność biotechnologicznych rozwiązań dla medycyny. Znajdują one zastosowanie w praktyce jako rekombinowane leki, szczepionki, zestawy diagnostyczne. Powinny one również znaleźć swoje nowe miejsca w medycynie przyszłości - terapii genowej, medycynie regeneracyjnej, inżynierii tkankowej. Myślę, że słowa te znajdują potwierdzenie w wynikach ankiet europejskich, oceniających społeczny odbiór różnych zastosowań biotechnologii. Wyniki te wskazują na kontrowersje jedynie wokół rozwiązań, które w chwili dzisiejszej wydają się w publicznym postrzeganiu pewną ekstrawagancją i są najbardziej oddalone od rzeczywistości, którą w naszym otoczeniu chcielibyśmy widzieć - czyli genetycznie modyfikowanej żywności i klonowania zwierząt.
Można też przekornie stwierdzić, że wokół nas obserwujemy również pewną modę na opór wobec niektórych rozwiązań biotechnologii. Jeremy Rifkin, jeden z głównych oponentów genetycznie modyfikowanej żywności, stał się również dzięki tej modzie osobą bardzo wpływową w USA. Niestety, często opór wobec biotechnologii idzie w parze z jej niezrozumieniem, za co przynajmniej w części można winić również samo środowisko biotechnologiczne. Nie powinno to jednak skutkować - jak to się dzieje w naszym kraju - pisaniem prawa genowego przez osoby z beztroską przyznające się do nieznajomości genetyki, biologii molekularnej oraz biotechnologii i przyjmowaniem tego prawa bez konsultacji z zainteresowanymi środowiskami naukowymi. Wśród zadań biotechnologii przyszłości medycyna zajmuje kluczowe miejsce. Należy jednak pamiętać, że pozostałe dwa, tj. produkcja żywności i ochrona środowiska, pozostają w silnym związku z medycyną. Ma to szczególne znaczenie w krajach rozwijających się, ale nie tylko. Warto wspomnieć w tym miejscu, że rośliny ulepszone genetycznie to nie tylko te bogatsze w składniki odżywcze, które zapobiegną niedożywieniu, ale również te bezpośrednio bliższe medycynie, zdolne do produkcji różnego rodzaju farmaceutyków, m. in. szczepionek, bądź same nimi będące jako tzw. szczepionki jadalne.
Warunkiem rozwoju biotechnologii, jak każdej wysoko innowacyjnej dziedziny wiedzy, jest odpowiedni kapitał umożliwiający inwestycje. Specyfiką biotechnologii jest to, że kapitał odpowiednio spożytkowany może również bardzo dobrze wielokrotnie się pomnożyć. Specyfiką biotechnologii jest również to, że wymaga ona znaczącej inwestycji nie tylko w aparaturę, odczynniki, ale wymaga istotnego kapitału ludzkiego, wysoko kwalifikowanych kadr.
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku stara się spełniać misję dydaktyczną i naukową kształcenia kadr na możliwie najwyższym poziomie. Dziękuję licznym profesorom wydziałów Akademii Medycznej w Gdańsku za współpracę z nami, za wsparcie i życzliwość okazywaną naszym studentom. Jesteśmy przekonani, że budowana obecnie Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna zapewni dalszą integrację i rozwój naszego środowiska oraz umożliwi wykorzystanie zdobyczy nowoczesnej biotechnologii dla potrzeb medycyny doświadczalnej i klinicznej.

prof. Jacek Bigda


* * *

Wystąpienie opiekuna I roku
podczas Immatrykulacji studentów Wydziału Lekarskiego
i Oddziału Stomatologicznego

Szkolne lata są już za Wami. Iskra poszukiwań swojego miejsca w życiu, swojego powołania, która zajarzyła się w waszych sercach w szkole, a później została przetestowana na egzaminie wstępnym, za chwilę rozpali się już jasnym płomieniem. Otwarliście drzwi w nową, nieznaną przyszłość, w której będziecie realizować i pomnażać otrzymane talenty.
Robienie tego, co chcemy, co było naszym marzeniem i znalezienie w tym radości - to wielkie szczęście. Jednak naturalne zdolności, podobnie jak rośliny wymagają pielęgnowania. Z małego początku jak z ziarna gorczycy, powstaje wielkie drzewo.
Zatem przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem, bo prawdziwie wielki jest ten, kto chce się czegoś nauczyć. Miejcie przyjemność wtykania nosa w to wszystko, co jest ciekawe i was zainteresuje. Studia na naszej Uczelni stwarzają wyjątkową okazję zajrzenia do tajników życia, do obserwacji zadziwiającej harmonii i piękna człowieka. Nie bądźcie niewolnikami słabości. Bądźcie w swojej pracy uczciwi. Żaden trud niech nie będzie za wielki. Studia to swoisty test hierarchii ważności, którego dokonujecie sami. By napić się ze źródła trzeba się jednak nachylić. Nieraz nawet z pokorą przyklęknąć. Owszem, to czasem wiele kosztuje, ale to, co wiele kosztuje, jest i więcej warte.
My wszyscy potrzebujemy tych, którzy rzetelnie podejmują swoje codzienne obowiązki. A robienie słusznych rzeczy bywa trudne. Na końcowy tryumf składają się zazwyczaj wielkie porażki i tylko małe zwycięstwa. Bycie studentem to nie tylko wyróżnienie, przywileje, szansa, ale też obowiązki .
Wielu zapyta - po co nam niektóre regulaminowe sprawdziany, kolokwia, egzaminy, seminaria, ćwiczenia, nakazy, zakazy, rygory? To nie balast - to darmowa zaliczka na wasze nowe pomysły, to wspaniały bagaż doświadczeń i cudowny drogowskaz.
To cóż, że nieraz już oszroniały wiekiem, stary, podniszczony, czasem łysiejący, a może i pofarbowany, ale zawsze pokazuje tę właściwą drogę. Korzystajcie z tych drogowskazów. Korzystajcie z naszych doświadczeń na szlaku swej wędrówki. Również z tych złych.
Stawiajcie sobie i innym wymagania, ambitne pytania. Szanujcie swój talent, bogactwo własnych wnętrz. Bo tylko szanując własny wybór możecie cieszyć się swoimi osiągnięciami. Tych wartości nie da się przełożyć na język łatwizny i pójść na skróty.
W życiu tak łatwo wymagać - głównie od innych. Bo to nic nie kosztuje. Ale ci, którzy reprezentują taką postawę to ludzie biedni i ubodzy. Biedni duchem, a ubodzy, bo sami nie mają nic, i nic nie mają do zaoferowania. Bo dać może tylko ten, kto sam coś posiada.
To wy przejmiecie po nas to, co my zostawiamy. A nie zostawiamy aniołów i raju. Niestety, chociaż wielu tak uważa. Czyńmy również wszystko, by pod stosem obowiązków, zaliczeń, ćwiczeń, seminariów było nas jeszcze widać.
Pamiętajmy też i wracajmy do miejsc naszych rodzin, środowiska szkolnego. Pamięć o tych, którym tak wiele zawdzięczamy musi być doceniona, a dług zaciągnięty u nich spłacony godną postawą. Od dziś będziecie wizytówką naszej Alma Mater.
Przed paroma minutami powitaliśmy w geście wielkiego szacunku i powagi - na stojąco - członków Senatu, Rady Wydziału, Rektorów, Dziekanów, Nauczycieli. Za tymi insygniami, gronostajami, togami, łańcuchami kryją się biochemicy, farmakolodzy, mikrobiolodzy, lekarze, a przede wszystkim zwykli, normalni ludzie, mający swoje rodziny, problemy, radości i smutki.
Wszyscy jeszcze doskonale pamiętają i wspominają swoje czasy studenckie. Nie lękajcie się zatem zadawać im trudnych pytań. Wręcz zachęcam do tego. Bo jeśli nie wy teraz, to niedługo oni zadawać wam będą pytania i to wcale nie najłatwiejsze, na egzaminach czy kolokwiach. Korzystajcie z ich wiedzy, z ich doświadczeń, przemyśleń. Niech nie zaznają spokoju.To ich powołanie.
Wymagajcie też od siebie, nawet wtedy, gdy nikt od was nie będzie wymagać. Szukajcie nowych dróg, bo te już wydeptane nie zawsze dają satysfakcję. Tę dociekliwość łączcie z pokorą słuchacza, czujnością i wrażliwością.
Jako wasz opiekun chcę radować się razem z wami i uczestniczyć w waszych sukcesach, ale i w waszych trudach. Jego Magnificencjo Panie Rektorze, zechciej przyjąć tych młodych ludzi do naszej akademickiej społeczności.

Vivant flora at crescant at multiciplet
Alma Mater Gedanensis.

dr Henryk Zawadzki


* * *

Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus:
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Vivat Academia
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore.

1 października 2001 roku w sali wykładowej im. prof. Hillera w budynku Zakładów Teoretycznych Akademii Medycznej w Gdańsku odbyło się zebranie informacyjno - organizacyjne, a następnie uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Od godziny ósmej rano, do chwili przybycia Senatu AM, którego obecność związana jest tylko z wyjątkowymi uroczystościami, studenci I roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego pilnie ćwiczyli pieśń Gaudeamus igitur, aby jak najlepiej zaprezentować ją w obecności władz Uczelni.
Wszystko odbywało się pod czujnym okiem opiekuna I roku dr. Henryka Zawadzkiego. Powitał nas ciepło i serdecznie, nauczył hymnu akademickiego, objaśnił dokładny przebieg uroczystości. Już około godziny dwunastej studenci byli przeszkoleni i uczuleni na wiele nieoczekiwanych sytuacji, które mogły wyniknąć podczas trwania uroczystości. Wszystko dzięki wrażliwości i zmysłowi przewidywania naszego Opiekuna. Studenci zostali też uświadomieni przez przedstawicieli Uczelni o organizacyjnych, administracyjnych i związanych z edukacją sprawach akademickich.
Punktualnie o godzinie dwunastej został odśpiewany hymn państwowy. Senat zajął centralne miejsca za katedrą. Doktor Zawadzki, w imieniu swoim i wszystkich studentów powitał Senat oraz dokonał prezentacji jego członków. W swoim przemówieniu poczynił wiele cennych refleksji na temat tego, co jest jedyną i prawdziwą esencją życia.
Mówił o wolnych wyborach i dylematach człowieka. O ułomności natury ludzkiej, o woli wytrwania i sile ducha. Przypomniał o wartościach, które nieraz są dalekie, o wzorach godnych naśladowania, o pracy, jaką trzeba wykonać, by dać wyraz prawdzie i by prawdę przyjąć. Mówił m.in.:
"... Bez pracy wyraża się i otrzymuje fałsz, lub co najwyżej płyciznę...".
"... Człowiek nie musi wiedzieć wszystkiego, ale musi pragnąć wiedzieć wiele. Być cierpliwym i rozsądnym. A przede wszystkim być odpowiedzialnym lekarzem, niosącym pomoc, nie czyniącym szkody".
"... Pytania i ciekawość są patronem wiedzy. Czas jest najlepszym cenzorem, cierpliwość najlepszym nauczycielem. Milczący - nie znaczy mądry, bywają szuflady zamknięte na klucz, chociaż puste. Niezwykle istotna jest koncentracja - zatrzymaj się!, zwolnij!, bez względu na to, że coś ścigasz, bo nigdzie, ani przez chwilę nie będzie cię naprawdę. Jeśli nie wiesz dokąd iść, droga sama cię poprowadzi..."
"... Obserwuj! Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili. Najlepsze bowiem dla nas rzeczy znajdują się blisko, leżą u naszych stóp. Zwykły człowiek uczy się własnym kosztem, na własnych porażkach, mądry uczy się obserwując innych. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy.
Nie bądźmy jak puste kłosy - wznoszące się dumnie ku niebu, ale jak kłosy pełne ziarna, które w pokorze pochylają się ku ziemi. Ludzkość kroczy stale naprzód. A człowiek pozostaje ten sam. Nie pozwól, aby zawładnęły tobą małe irytacje i codzienne miernoty. Albowiem nic nie jest tak trudne, aby przez ciągłe poszukiwanie nie można zacząć od początku..."
Na prośbę studentów, skierowaną do rektora Akademii Medycznej, o przyjęcie nas do społeczności akademickiej, po zwięzłej i konkretnej prelekcji powitalnej Prorektora, JM Rektor dokonał zaślubin studentów.
Przysięgli: "...zdobywać wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy w służbie zdrowia ludziom i Ojczyźnie, (...) zachowywać wierność ideałom humanizmu, odwagę, dociekliwość. Wpisali się do wspólnoty budującej godność tej Akademii i stanu akademickiego". Te słowa zostały przypieczętowane podpisem każdego studenta.
A potem nastąpiło rozdanie indeksów, który każdy oglądał ukrywając własną dumę. Dlaczego? Żeby dać do zrozumienia pozostałym, że nie robi to na nim żadnego wrażenia...? Może słusznie? Przecież indeks jest jeszcze całkiem pusty!

studentka Cecylia Paner


* * *

Immatrykulacja studentów
Wydziału Farmaceutycznego
i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

W dniu 1 października 2001 r. odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej.
W uroczystości brali udział: prorektor AMG prof. Roman Kaliszan, władze Wydziału Farmaceutycznego - dziekan prof. Piotr Szefer, pełnomocnik rektora AMG ds. oddziału medycyny laboratoryjnej, prodziekan dr hab. J. Renata Ochocka, prof. nzw., prodziekan prof. Franciszek Sączewski, wykładowcy przedmiotów obowiązujących na I roku studiów.
Wręczenie indeksów poprzedziło ślubowanie studentów, które przyjął dziekan prof. Piotr Szefer.
mgr Elżbieta Pilarczyk
kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego


* * *

Immatrykulacja studentów
Oddziału Pielęgniarstwa

W dniu 7 września br. odbyła się immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Pielęgniarstwa 2001/2002.
W uroczystości brali udział: prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Rynkiewicz; prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan; dziekan WL prof. Janusz Galiński; kierownik Oddziału Pielęgniarstwa prof. Wojciech Bogusławski; prodziekan WL dr hab. Stanisław Bakuła.
Po przywitaniu przez prowadzącego uroczystość dr. Stanisława Bogdanowicza przemówienia wygłosili: prorektor prof. A. Rynkiewicz oraz kierownik Oddziału Pielęgniarstwa prof. W. Bogusławski. Wręczenie indeksów poprzedziło ślubowanie studentów, które przyjął dziekan WL prof. J. Galiński. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie indeksów oraz powitanie młodszych koleżanek i kolegów przez starościnę II roku Annę Voraki-Mikous. Uroczystość zakończyło Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur.

Przemówienie kierownika Oddziału

Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie,
Panowie Dziekani, Wysoka Rado,
Studenci Oddziału Pielęgniarstwa, Panie i Panowie.
Nie tak dawno, bo 5 maja 1999 roku odbyła się w Akademii Medycznej w Gdańsku uroczystość inaugurująca zaoczne magisterskie studia pielęgniarskie, a już dzisiaj w mury naszej Uczelni wstępuje trzeci rocznik nowo przyjętych studentów. Witam Was serdecznie! Ponad 230 studentów na trzech latach studiów to pokaźna liczba. Korzystając z okazji witam również w gronie pracowników naszej Uczelni mgr piel. Ewę Kowalkiewicz-Hussein oraz mgr piel. Hannę Żebrowską, które wzmocniły naszą, ciągle jeszcze ubogą, kadrę dydaktyczną w dziedzinie pielęgniarstwa.
Proszę Państwa, te zmiany w życiu naszej Uczelni są odbiciem przeobrażeń, które zachodzą w całej Polsce. Obecnie nie ma w naszym kraju wyższej uczelni medycznej, w której, w tej lub innej formie, studia z zakresu pielęgniarstwa nie byłyby realizowane. Co więcej, od tego roku akademickiego każda uczelnia medyczna w Polsce realizować będzie również dzienne studia z tego zakresu. Jest to niewątpliwie wyrazem postępu wiedzy i wzrostu wymagań w dziedzinie medycyny.
Obowiązujące od ubiegłego roku minimalne wymagania programowe dla studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pielęgniarstwa, określają jasno poziom wiedzy wymaganej od absolwenta, który ma być równorzędnym współpracownikiem lekarza w procesie opieki zdrowotnej.
Inny jest dziś sposób postrzegania i wykonywania tego zawodu, stopniowo zmienia się rola i miejsce pracowników pielęgniarstwa. Jest to proces nieuchronny, który wiele krajów Unii Europejskiej ma za sobą. Środowisko pielęgniarskie samo postrzega konieczność unowocześnienia form działalności, a co za tym idzie stałego podnoszenia kwalifikacji. Dowodem tego są nowi studenci tego kierunku.
Studiowanie zaoczne, polegające głównie na samokształceniu jest niewątpliwie trudniejsze od studiów stacjonarnych, wymaga wielu wyrzeczeń, ogromnej samokontroli i wytrwałości. Jesteście przecież oceniani tak samo jak studenci studiów dziennych. Słowa uznania należą się więc studentom obecnego trzeciego roku, do którego "dotarło" aż 90% studentów rozpoczynających studia w 1999 r. Drugi rok studiów wypadł już gorzej, ponieważ promocję otrzymało 80% studentów pierwszego roku.
Drodzy Studenci, życzę Wam wszelkiej pomyślności i tego, aby Wasz rocznik dotarł do końca studiów w tym samym składzie jak dzisiaj

Wszystkiego dobrego !

prof. Wojciech Bogusławski


* * *

Inauguracja na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG
Przemówienie dziekana

Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa na uroczystościach inauguracyjnych roku akademickiego 2001/2002 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. W szczególności pragnę powitać: zaproszonych gości, pracowników Wydziału, sympatyków Wydziału, studentów, a zwłaszcza tych, którzy będą za chwilę immatrykulowani.
Tegoroczna inauguracja ma wymiar szczególny, jest bowiem połączona z konferencją naukową poświęconą pamięci Stanisława Żołnierowicza, wybitnego biochemika, jednego z profesorów naszego Wydziału, który opuścił nas przedwcześnie w minionym roku.
Rozpoczynamy kolejny rok akademicki, kolejny - już dziewiąty - rok funkcjonowania naszego Wydziału. Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania całemu Wydziałowi - pracownikom, doktorantom, a również studentom za codzienny wysiłek w pracy i nauce, który pozwala nam współtworzyć jednostkę naukowo-dydaktyczną będącą wyróżniającym się ośrodkiem krajowym na polu biotechnologii.
Podstawowym zadaniem naszego Wydziału jest udział w kształceniu kadr na poziomie zawodowym i magisterskim, jak również udział w kształceniu kadr doktorskich. Wydział prowadzi nowoczesne kształcenie, oparte na systemie kredytowym ECTS. Od rozpoczynającego się roku akademickiego 2001/2002 wprowadzamy nauczanie w ramach studiów dwustopniowych złożonych z trzyletnich studiów zawodowych oraz dwuletnich magisterskich uzupełniających. Jednym z ważnych celów naszego Wydziału jest również rozwój programu podyplomowego poprzez wykształcenie odrębnego trybu studiów doktoranckich o specjalności biotechnologii molekularnej. Dzięki jego uruchomieniu powstaje docelowy trzystopniowy model kształcenia na MWB UG-AMG.
Program nauczania na Wydziale jest ustalany w oparciu o zarówno doświadczenia własne, jak i pochodzące z licznych kontaktów międzynarodowych. Wydział aktywnie, jako jednostka koordynująca, uczestniczył w programie TEMPUS. Obecnie wdrażamy wraz z konsorcjum partnerskich uniwersytetów, koordynowany przez Uniwersytet Perugii, 3-letni program studiów zawodowych z zakresu biotechnologii,prowadzący do uzyskania dyplomu uznawanego przez liczne europejskie uniwersytety. Powyższe prace posłużą planowanej w najbliższym czasie akredytacji naszego kierunku. Uczestniczymy również w finansowanym ze środków unijnych programie mającym na celu rozwój kształcenia ustawicznego w dziedzinie biotechnologii. W roku 2001 w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw Wydział został sklasyfikowany na pierwszej pozycji w ocenie dokonanej przez środowisko naukowe. Ważnym elementem aktywności Wydziału jest udział zarówno Wydziału, jego zespołów badawczych, jak i poszczególnych pracowników w różnorodnych, zwłaszcza międzynarodowych, projektach badawczych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych o charakterze zarówno podstawowym, jak i aplikacyjnym. Aktualnie na Wydziale prowadzonych jest 8 grantów indywidualnych KBN, 14 grantów promotorskich KBN oraz 2 granty zamawiane KBN. Pracownicy Wydziału uczestniczą w konsorcjach ubiegających się o granty V Programu Ramowego Unii Europejskiej, jak i innych programów międzynarodowych. W chwili obecnej na Wydziale prowadzi się 16 międzynarodowych tematów badawczych, w tym prestiżowe granty uzyskane m.in. w V Programie Ramowym Unii Europejskiej, INCO/Copernicus oraz II Funduszu Marie Skłodowskiej-Curie. Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą aktywnie w projektach o charakterze aplikacyjnym z zakresu diagnostyki molekularnej chorób człowieka, roślin i zwierząt, w tym projektach zamawianych KBN dotyczących szczepionek jadalnych i diagnostyki nowotworów. Prowadzimy również prace koncepcyjne nad wnioskiem w ramach programów unijnych o przyznanie Wydziałowi statusu Centrum Doskonałości (CoEx) w zakresie biotechnologii molekularnej. Funkcjonowanie Wydziału jako CoEx posłuży dalszemu formowaniu i umacnianiu specyfiki Wydziału jako unikatowej jednostki kształcącej i prowadzącej badania naukowe w zakresie biotechnologii molekularnej w medycynie, weterynarii, ochronie roślin i środowiska.
Dla wysokiego poziomu kształcenia niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Wydziału. Podstawę rozwoju naukowego jednostki stanowią indywidualne kariery każdego z pracowników i doktorantów dokumentowane publikacjami, sukcesami w aplikacjach grantowych, zdobywaniem stopni i tytułów naukowych. Cieszy nas ogromnie, że w minionym roku dr hab. Ewa Łojkowska uzyskała tytuł profesora, została zatwierdzona decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dla dr. Igora Koniecznego, a także zakończono 10 przewodów doktorskich prowadzonych pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. Ponadto, na naszym Wydziale otworzyliśmy 10 przewodów doktorskich. W perspektywie kilku najbliższych lat bardzo istotnym zadaniem Wydziału będzie uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Niezbędnym warunkiem utrzymania wysokiej jakości badań i kształcenia oraz dostępności odpowiedniego warsztatu laboratoryjnego jest rozwój bazy materialnej i lokalowej. Dzięki środkom uzyskiwanym w ramach grantów indywidualnych, inwestycji aparaturowych KBN, jak i licznym sukcesom w programach inwestycyjnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu biotechnologii i biologii molekularnej. Rozwój naszego Wydziału będzie w dalszym ciągu opierał się na coraz efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych kadr, bazy lokalowej i materiałowej. Myśląc jednak o jego przyspieszeniu staramy się szukać możliwości inwestycyjnych. Kontynuowana jest inwestycja Akademii Medycznej w Gdańsku, finansowana na wniosek naszego Wydziału przez Komitet Badań Naukowych - Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna (TAZD). W obrębie TAZD znajdzie swoje miejsce nowoczesne zaplecze do badań na zwierzętach wraz z nowymi laboratoriami o charakterze biomedycznym. Pomyślna realizacja projektu umożliwi uzyskanie odpowiedniej struktury w obrębie Akademii Medycznej, a zatrudnienie nowych samodzielnych pracowników nauki pozwoli na otrzymanie pełnych uprawnień akademickich Wydziału. Funkcjonowanie TAZD powinno również przyczynić się do integracji środowisk naukowych nie tylko obu macierzystych Uczelni naszego Wydziału, ale również Politechniki Gdańskiej oraz instytutów naukowych zlokalizowanych w Trójmieście.
Wydział jest aktywnym organizatorem spotkań naukowych i konferencji. Corocznie organizowane przez MWB UG-AMG Letnie Szkoły Biotechnologii stanowią ważną integracyjną inicjatywę w środowisku krajowej biotechnologii. Tegoroczna Szkoła zgromadziła 30 wykładowców z kraju i zagranicy oraz 70 studentów z naszego Wydziału oraz jednostek naukowo-dydaktycznych z całego kraju. Szkoła została zorganizowana dzięki wsparciu Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO-PAN oraz firm Kendro i Promega. Przy organizacji Szkoły aktywnie pracowała grupa studentów. Również dzięki aktywności studentów kontynuujemy tradycję Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, która organizowana jest wspólnie ze Studenckim Towarzystwem Naukowym Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracownicy naszego Wydziału uczestniczą również czynnie w działalności organizacyjnej międzynarodowej i krajowej społeczności akademickiej. Serdecznie pragnę podziękować prof. Annie J. Podhajskiej i prof. Andrzejowi C. Składanowskiemu za reprezentowanie naszego Wydziału w zespołach przygotowujących standardy akredytacyjne dla kierunku biotechnologia. Wyróżnieniem osobistym prof. Podhajskiej oraz naszego Wydziału jest jej powołanie na przewodniczącą grupy ekspertów procesu akredytacji. Kolejny rok akademicki będzie okresem niepewności dla nas wszystkich, nie tylko w wymiarze globalnym, światowym. Dla pracowników Wydziału będzie on okresem obaw, czy wdrażana znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym będzie - w świetle problemów budżetu państwa - polegała jedynie na podnoszeniu wymagań. Dla studentów rozpoczynających dziś naukę ten rok będzie okresem obaw o sprostanie niełatwym wymaganiom studiów. Wasze koleżanki i starsi koledzy powiedzą Wam - dacie sobie radę. Korzystajcie jednak z życia nie tylko w potocznym sformułowaniu. Wykorzystajcie ten okres na intensywną naukę, aktywną różnorodną działalność studencką. Pamiętajcie o tym, że każdy dzień, każde dzisiaj przynajmniej w jakimś stopniu decyduje o tym, kim, i gdzie znajdziecie się w przyszłości.

Rok akademicki 2001/2002 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

prof. Jacek Bigda


* * *

Immatrykulacja studentów
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Oddziału Zdrowia Publicznego

W dniu 1 października br. odbyła się immatrykulacja studentów I roku nowo powstałych studiów licencjackich w naszej Uczelni - specjalność "Protetyka stomatologiczna" i "Elektroradiologia" na Oddziale Zdrowia Publicznego przy Wydziale Lekarskim oraz kierunki: "Fizjoterapia", "Pielęgniarstwo i Położnictwo" przy Wydziale Nauk o Zdrowiu.
W uroczystości brali udział: prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Rynkiewicz; dziekan WL prof. Janusz Galiński; kierownik Oddziału Pielęgniarstwa, pełnomocnik rektora ds. Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Wojciech Bogusławski; prodziekan WL, pełnomocnik rektora ds. Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Stanisław Bakuła; prodziekan WL, pełnomocnik rektora ds. Oddziału Zdrowia Publicznego dr hab. Zdzisław Bereznowski; pełnomocnik rektora ds. Oddziału Zdrowia Publicznego prof. Piotr Lass.
Po przywitaniu przez prowadzącego uroczystość dr. Janusza Nowińskiego, przemówienie wygłosił prorektor prof. A. Rynkiewicz.
Wręczenie indeksów poprzedziło ślubowanie studentów, które przyjął - od studentów Oddziału Zdrowia Publicznego - dziekan prof. J. Galiński; od studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu - pełnomocnik rektora dr hab. S. Bakuła. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie indeksów. Uroczystość zakończyło Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur.

dr hab. Stanisław Bakuła


* * *

Podyplomowe Studium
Przeciwdziałanie
Patologiom Społecznym

W dniu 25 września 2001 r. rozpoczęły się zajęcia dla studentów dwuletniego Podyplomowego Studium Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym.
Naukę rozpoczęło 31 osób, wśród nich pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, a także jeden lekarz i jeden policjant. Patologia społeczna jest problemem interdyscyplinarnym, co znajduje odbicie w zawodach naszych studentów.
Mamy nadzieję, że praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów oraz możliwość przyszłej współpracy zaowocują wykształceniem w pełni profesjonalnej kadry przygotowanej do przeciwdziałania patologiom społecznym, zwłaszcza, co ma dziś szczególne znaczenie, wśród ludzi młodych.
Do nauki przystąpiono po krótkiej i skromnej uroczystości inauguracji, w której oprócz studentów udział wzięli z ramienia władz Uczelni - prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan, a ze strony władz miasta Gdańska - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych mgr Krystyna Konieczny oraz wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dr Lech Bogucki.

dr med. Marzena Zarzeczna-Baran


do gory

Kto chce - może, kto próbuje - zdobywa
Absolutorium studentów Oddziału Stomatologicznego
Przemówienie starościny V roku

Uroczystość Absolutorium Studentów Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego 1996-2001 Akademii Medycznej w Gdańsku odbyła się w dniu 29 czerwca 2001 r. w sali im. prof. Hillera Zakładów Teoretycznych AMG.

Jego Magnificencjo Rektorze
Wysoki Senacie
Profesorowie
Nauczyciele akademiccy
Szanowni goście oraz Koleżanki i Koledzy

29 czerwca roku 2001 jest bardzo ważnym dniem w kalendarium tej szacownej Uczelni. Dziś bowiem 76. absolwentów dostąpi zaszczytu ukończenia studiów. Jest to bardzo ważny dzień nie tylko dla nas, koleżanki i koledzy, ale także dla wielu zgromadzonych tu gości. Szekspir uważał, że "rzecz wielka" (a taką niewątpliwie jest życie ludzkie) składa się z sumy drobnych części. Kończymy kolejną część tej "sumy".
5 lat wytężonej pracy, zdobywania wiedzy, wciąż nowe doświadczenia i coraz to nowe wyzwania, które podejmowaliśmy i z którymi staraliśmy się uporać - to kolejne składniki życiowej sumy każdego z nas. Nie tworzyliśmy ich sami. To Wy, Drodzy Profesorowie, nauczyciele akademiccy, opiekunowie lat - pomogliście nam je wypracować, byliście wciąż przy nas, przekazywaliście nam swoją wiedzę, doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe. Nie zapominamy także o pracownikach dziekanatu, biblioteki, pracownikach technicznych oraz wszystkich, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Również i Wy, Drodzy Rodzice, swoją postawą pokazaliście nam, że jeżeli człowiek podejmuje się zadań, powinien wykonywać je dobrze, z pełnym zaangażowaniem i z pełną odpowiedzialnością. To pozwala osiągać zamierzone cele.
"Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne".
Kiedy 5 lat temu przekraczaliśmy progi Uczelni, targały nami sprzeczne uczucia. Mieliśmy nadzieję, że ten początek samodzielnej, dorosłej ścieżki życiowej doprowadzi nas do zrealizowania planów zawodowych. Nie brakowało jednak chwil, w których pojawiało się zwątpienie, lęk, a nawet przeświadczenie, że sytuacja nas przerasta. Wówczas wielu z nas mogło podpisać się pod słowami poety: "Naprzód? Lecz dokąd? Gdzie droga"? Jednak dzięki Wam, Drodzy Profesorowie, udało się nam pokonać tę drogę i dzisiaj możemy za Janem Nepomucenem Kamińskim stwierdzić, że "miło jest stanąć u brzegu". Dobiliśmy do niego z nadzieją, że po tamtej stronie każdy z nas zostawił swój strach, niepewność, zwątpienie. I dopiero z takim przeświadczeniem "miło jest stanąć u brzegu". Jednak zapewniamy Was, Szanowni Profesorowie, że zatrzymamy się na krótko, gdyż pomni słów Norwida nie chcemy "żyć i chwili bez-celnie".
Myślę, że wszyscy tu zgromadzeni zgodzą się ze mną, że opuścimy te mury wzbogaceni o wiele cennych doświadczeń.
I za to Państwu gorąco dziękujemy!
Można by szukać wielkich słów, wspaniałych przenośni. Myślę jednak, że najlepiej podziękujemy przyszłą pracą i postawą życiową.
"Przeżyć twórczo, aktywnie każdy dzień - oto prawdziwa sztuka życia".

Ostatnie 5 lat, to przecież nie tylko okres żmudnej pracy, zmęczenia, zaliczeń, egzaminów, to również okres, w którym nawiązały się nowe przyjaźnie. Każdy z nas znalazł swą pokrewną duszę. To bardzo ważne mieć kogoś bliskiego, z kim można zawsze porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, komu można zaufać, powierzyć mu swoje smutki i razem z nim przeżywać radość. Być może niektórzy z Was, koleżanki i koledzy, zadają sobie pytanie: "co będzie dalej?". Nie ma jednak powodów do obaw - wszystko zależy od nas. Jan z Czarnolasu napisał, że "miejsce dobrych przyjaciół nie dzieli". Nie muszą więc sprawdzać się czarne scenariusze o odległościach, rozstaniach, rozłąkach. Pamiętajmy więc wszyscy o pięknym, jakże wymownym zdaniu Zygmunta Krasińskiego: "W świecie ducha nie ma pożegnania" i z ufnością spójrzmy w przyszłość.
Na koniec chciałabym przytoczyć piękna słowa Phila Josepha: "Po każdym zakończonym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartę i zaczynać od nowa."
Dziś stawiamy kropkę, jednak nie po to, by zakończyć kolejny dzień, lecz po to, by zakończyć pewien etap w życiu. Odwracamy kartę, jednak nie po to, by zmagać się z trudami codzienności, lecz po to, by wkroczyć w nowy okres życia. Nie bójmy się nowych nieznanych sytuacji, podejmujmy wyzwania, które pojawiać się będą w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że kto chce - może, kto próbuje - zdobywa. Ważne jest jednak, aby w tych poczynaniach zachować twarz, nie zatracić siebie, bo przecież w życiu chodzi o to, by wzrastać, a nie tylko piąć się w górę. A ponieważ życie to nieustająca walka, więc wszystkim tu zgromadzonym życzę zwycięstwa w swoich zmaganiach, dużo wytrwałości, pogody na szczęście, sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Miłosława Pancerz-Łoś


do gory

Sekcja Sportowa
Stowarzyszenia Absolwentów AMG
Podsekcja piłki nożnej zaprasza

W ślad za ogólną informacją o utworzeniu Sekcji Sportowej Stowarzyszenia Absolwentów AMG (Gazeta AMG 2000 nr 8/9) pragnę zachęcić pracowników Uczelni zainteresowanych podsekcją piłki nożnej do udziału w treningach. Odbywają się one przez okrągły rok, w każdy wtorek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 13.30 - 16.30, na stadionie przy Wydziale Farmaceutycznym (al. Gen. Hallera 107). Wiek uczestników jest wielce zróżnicowany (od dwudziestu kilku do ponad 60 lat; średnia ważona ponad 40).
Treningi odbywają się zawsze na świeżym powietrzu, bez względu na pogodę, co gwarantuje ich uczestnikom osiągnięcie wysokiej sprawności fizycznej, odporności na stresy i infekcje górnych dróg oddechowych już po roku systematycznych ćwiczeń. Na miejscu jest szatnia, prysznic i bufet. W zależności od liczby uczestników rozgrywki odbywają się na boisku pełno wymiarowym lub mniejszym (ok. 50 x 40 m i małe bramki).
Osoby zainteresowane wstąpieniem do podsekcji proszone są o kontakt telefoniczny: 349-32-20; e-mail: (erpe@eniac.farmacja.amg.gda.pl) lub osobisty (Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej AMG, al. Gen. Hallera 107).

koordynator podsekcji
prof. Ryszard Piękoś


do gory

Dla przyszłych kapelanów i duszpasterzy służby zdrowia

Studenci teologii bliżej szpitalnej codzienności

W dniach 12 i 18 września bieżącego roku przeprowadziłyśmy wykłady dla studentów teologii, którzy w swojej przyszłej pracy duszpasterskiej chcieliby poświęcić się opiece nad ciężko chorymi ludźmi przebywającymi w szpitalach. Poproszono nas o przedstawienie specyfiki codziennej pracy Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii naszej Uczelni. Spotkania te były dla nas niezmiernie miłym i pozytywnym przeżyciem. Żywe i ciekawe dyskusje, które rozwinęły się po wystąpieniach, świadczyły o wielkiej wrażliwości i serdeczności zebranych oraz chęci niesienia pomocy choremu dziecku i jego rodzinie.
Po wykładach studenci odwiedzili naszych pacjentów nawiązując wiele miłych kontaktów. Od wielu lat w naszej szpitalnej codzienności współpracujemy z Ojcami Pallotynami, którzy udzielają duchowego wsparcia naszym pacjentom, ich rodzinom, a często również nam. Obecnie wzajemne kontakty zostały poszerzone o studentów teologii, z czego się bardzo cieszymy. Możliwość prowadzenia wykładów odbieramy jako wyróżnienie, za co dziękujemy księdzu dr. Piotrowi Krakowiakowi oraz księdzu Eugeniuszowi Dudkiewiczowi.

prof. Anna Balcerska
dr Katarzyna Połczyńska


Warsztaty Formacji
Pastoralno-Klinicznej

Po raz kolejny spotkali się w Gdańsku studenci teologii z całej Polski, by zapoznać się ze specyfiką pracy w służbie zdrowia poprzez tygodniowe warsztaty formacji pastoralno-klinicznej. Formacja pastoralno-kliniczna (FPK) składa się z wykładów teoretycznych, praktyk klinicznych i pracy w grupach oraz terapii indywidualnych. Tegoroczne warsztaty zgromadziły 60 seminarzystów z ponad 20 seminariów.
Warsztaty te nie mogłyby się odbyć bez życzliwości władz i pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku. Choć wykłady odbywały się w ośrodku duszpasterstwa akademickiego, to swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym dzielili się profesorowie i pracownicy służby zdrowia Trójmiasta. Wykłady były bezpośrednio związane z praktykami klinicznymi na terenie SPSK1, Szpitala Wojewódzkiego, hospicjum i ośrodka pomocy społecznej "Caritas". Zdobyta wiedza mogła być w ten sposób skonfrontowana w spotkaniu z ludźmi chorymi, ich rodzinami i personelem medycznym.
Wiedza i doświadczenia były punktem wyjścia dla prac grupowych i indywidualnych. Świat cierpienia prowokuje ważne pytania, porusza emocje, rodzi niepokoje. Studenci mieli czas na naukę podstaw komunikacji interpersonalnej i wejście w świat własnych emocji, których poznanie pozwala lepiej rozumieć emocjonalne potrzeby pacjentów.
Życzliwość i kompetencja pracowników AMG i SPSK1 sprawiły, że intensywne dni formacyjne warsztatów FPK zostały uznane przez uczestników za bardzo udane. Wyrażając wdzięczność wszystkim osobom, które pomogły w prowadzeniu tegorocznych warsztatów powtarzam za uczestnikami szkoleń, że zdobyta wiedza i doświadczenia pozwolą przyszłym kapelanom lepiej służyć zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia.

ks. dr Piotr Krakowiak SAC
duszpasterz akademicki przy AMG


do gory

Absolwenci Wydziału
Lekarskiego Akademii
Medycznej z 1952 roku

JM Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku i Dziekan Wydziału Lekarskiego, Stowarzyszenie Absolwentów AMG oraz komitet organizacyjny w składzie: kol., kol. Alicja Beister, Barbara i Zdzisław Betlejewscy, Ludmira Bożyk, Stefan Cejrowski, Zygfryd Cieśla, Witold Gołębiowski, Irena Jabłońska-Kaszewska, Halina Kruszewska, Stefania Pędzierska, Janina Niwińska-Płocka, Teresa Wrzołek i Zdzisław Wajda zapraszają Koleżanki i Kolegów, absolwentów Wydziału Lekarskiego studiujących w latach 1947-1952 do wzięcia udziału w dniu 17 maja 2002 roku w uroczystości 50-lecia ukończenia studiów i odnowienia dyplomu lekarza medycyny.
Uczelnia przewiduje poniesienie wydatków związanych z przygotowaniem uroczystości i drukiem dyplomów, natomiast uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i zakwaterowania.
Uczestnicy proszeni są o pisemne zgłoszenie w terminie do 30 marca 2002 r. danych potrzebnych do wypisania dyplomu (imię nazwisko, nazwisko panieńskie, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu) pod adresem:
Akademia Medyczna w Gdańsku Dział Organizacji i Zarządzania ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk. Kontakt: p. Grażyna Zedler, tel. (058) 349-12-12 - Stowarzyszenie Absolwentów AMG.
Jednocześnie w związku z podjętymi pracami nad wydaniem pamiętnika poświęconego losom naszego rocznika studiów 1947-1952, prosimy o pilne wypełnienie i przesłanie wcześniej rozesłanej ankiety wraz ze zdjęciem dyplomowym oraz dołączenie ewentualnie dodatkowych informacji pod adresem:
Kol. kol. Barbara i Zdzisław Betlejewscy, 81-523 Gdynia-Orłowo ul. Przemysława 8a, tel. 624-84-87

do gory

Dyplomatorium
Absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

W dniu 10 listopada 2001 r. (sobota) o godz. 11. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego (Gdańsk-Wrzeszcz, al. Gen. Hallera 107) odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów magistra farmacji absolwentom z roku akademickiego 2000/2001, na które zapraszają Dziekan, Rada Wydziału i absolwenci Wydziału Farmaceutycznego AMG.

do gory
Pragnę wyrazić ogromną radość i zadowolenie, że sylwetka wybitnego uczonego prof. Jerzego S. Alexandrowicza, znakomitego anatoma, histologa i embriologa z Wydziału Lekarskiego USB zostaje przedstawiona czytelnikom Gazety AMG. Miałem przyjemność w latach 1966/1967 pracować w Jego bliskości podczas pobytu stypendialnego w Plymouth w Anglii. Bliskie więzy przyjaźni łączyły Go także z prof. Michałem Reicherem. Ucieszyłem się więc ogromnie, gdy nawiązał ze mną kontakt Autor tego artykułu, który pod kierunkiem prof. Jerzego B. Warchoła z Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podjął się przygotowania pracy magisterskiej pt. "Życie i działalność prof. Jerzego Alexandrowicza". Praca ta została włączona do zbiorów Biblioteki Głównej AMG, a niniejszy artykuł - przygotowany na jej podstawie.

prof. Wiesław Makarewicz


* * *

Niezatarte wspomnienia

Prof. Jerzy Stanisław Alexandrowicz (1886-1970)

Już 31 lat mija od dnia, gdy do Polski oraz zagranicznych środowisk naukowych dotarła z Plymouth (Anglia) smutna wieść o śmierci jednego z najwybitniejszych histologów układu nerwowego, człowieka wielkiego serca i umysłu, gorącego patrioty prof. Jerzego Stanisława Alexandrowicza. Wkrótce potem ukazało się kilka wspomnień dotyczących jego życia oraz naukowej działalności. Należy tu przypomnieć m.in. publikacje prof. Michała Reichera oraz prof. Wiesława Makarewicza zamieszczone w Folia Morphologica oraz dr. Quentina Bone w Przeglądzie Zoologicznym, które chyba przytoczyły najwięcej szczegółów z życia tego wielkiego Polaka. W późniejszych publikacjach trudno już znaleźć obszerniejsze informacje dotyczące tego uczonego, który - wydawać by się mogło - odszedł w pewne zapomnienie. Trafnie chyba określa jego osobę Wiesław Szkoda nazywając go zapomnianym polskim uczonym. Czy zawsze muszą być prawdziwe słowa anonimowego autora mówiące: "Pokolenia za pokoleniem przechodzą nie zostawiając śladu trwalszego niż rysa skrzydłem ptaka skreślona na wodzie"? Warto chyba wydobyć z niedawnej historii tę wielką postać, której życia nie można pominąć milczeniem, zwłaszcza że pozostaje on ciągle żywy w sercach ludzi, którzy go znali oraz zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami.
Jerzy Stanisław Alexandrowicz urodził się 2 sierpnia 1886 r. w Stoczkach na ziemi radomskiej. Ojciec jego był nadleśniczym, natomiast dziad, również Jerzy Alexandrowicz, znany był jako profesor botaniki Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowywany przez rodziców wstępuje do IV gimnazjum w Warszawie, które kończy w 1904 r. Uzyskawszy świadectwo dojrzałości rozpoczyna studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które zmuszony jest przerwać z chwilą wybuchu strajku szkolnego i rewolucji w 1905 r. Wyjeżdża wówczas do Szwajcarii, aby w Zurychu, u znanego zoologa Arnolda Langa, kontynuować studia przyrodnicze, które wieńczy uzyskaniem tytułu doktora filozofii. Studia kontynuuje na wydziałach medycznych na uniwersytecie w Monachium, Heilderbergu, Paryżu oraz Jenie, gdzie w 1913 r. uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych. W tym samym roku pracuje w Belgradzie w charakterze lekarza na oddziale chirurgicznym podczas wojny bałkańskiej. W latach 1913-1918 pracuje jako asystent Zakładu Anatomii Opisowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tych też latach, podczas wielkiej wojny, wstępuje do Legionów, które wkrótce opuszcza sprzeciwiając się złożeniu przysięgi obcemu mocarstwu. Przebywa też 8 miesięcy w Pradze jako lekarz szpitala kwarantannowego. Następnie zostaje zastępcą szefa sekcji sanitarnej oraz kierownikiem kolumny epidemicznej. W latach 1919-1921 podczas wojny polsko-rosyjskiej służy jako lekarz naczelny 211 pułku ułanów. W tym czasie zostaje powołany na organizatora i kierownika Zakładu Anatomii Opisowej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dwa lata później, już jako profesor zwyczajny, obejmuje Katedrę Histologii i Embriologii. Po 10 latach opuszcza Wilno i w 1929 r. przenosi się do Lwowa na Katedrę Medycyny Weterynaryjnej. Wkrótce zostaje prorektorem, a następnie rektorem. Wreszcie obejmuje stanowisko dyrektora departamentu nauki i szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Oświaty, a pod koniec kadencji przyjmuje urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. W 1938 r. zwalnia się z tego stanowiska i powraca do pracy naukowej spędzając kilka miesięcy w Stacji Zoologicznej w Neapolu, gdzie bardzo zaprzyjaźnił się z rodziną Dohrn, krewną Antona Dohrna, założyciela tejże Stacji. W 1939 r. Jerzy Alexandrowicz zostaje zmobilizowany jako lekarz wojskowy i wkrótce internowany w różnych obozach na Litwie Kowieńskiej, gdzie mając możliwość wydostania się, nie korzysta z okazji, ale dzieli los kolegów, pomaga im w miarę możliwości w ciężkich obozowych warunkach, podtrzymuje na duchu. Z obozu na Litwie zostaje wywieziony do Związku Radzieckiego, gdzie przebywając w kolejnych obozach przeżywa największe piekło swojego życia. Należał do grona nielicznych, którzy je przeżyli, a wydarzenia z tego okresu bardzo wpłynęły na późniejszą jego decyzję, dotyczącą niepowracania po wojnie do komunistycznej Polski. Po wydostaniu się z obozu w 1941 r. wstępuje do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR tworzonych pod dowództwem gen. W. Andersa. Tutaj zajmuje kolejno stanowiska szefa sanitarnego dywizji, lekarza naczelnego pułku, szefa wydziału oświaty w randze pułkownika, jak również pełni funkcję kierownika referatu młodzieżowego, referenta szkół junackich, szefa wydziału oświaty APW oraz szefa wydziału oświaty 2 korpusu. Wraz z armią przebywa drogę przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch, gdzie daje się poznać jako wspaniały i szlachetny człowiek. Szybko znajduje kontakt z rodziną Dohrn, z którą współpracował przed wojną w Stacji Zoologicznej w Neapolu. Antonietta Dohrn wspominając prof. Alexandrowicza z tego okresu w liście do prof. Rainera Martina pisze m.in. "Między nami a Panem Jerzym zawiązała się bardo wielka przyjaźń. Po przybyciu do Włoch szybko znalazł z nami kontakt. Było to w czasie, gdy nasza rodzina w wyniku szkód spowodowanych bombardowaniem nie miała domu, więc mieszkaliśmy w Stacji, gdzie często spotykaliśmy się. Przynosił nam wtedy dobre produkty żywnościowe z armii, m.in. kiełbasę, marmoladę oraz słoninę, a mi podarował piękne skórzane buty wypełnione owczą wełną". Również jej brat, Pietro Dohrn, poproszony, aby przytoczył jakieś fakty z życia prof. Alexandrowicza, pisze m.in: "Zawdzięczamy prof. Alexandrowiczowi życie mojej młodszej siostry, która podczas bardzo ciężkiego przebiegu tyfusu była leczona przez niego wraz z moimi rodzicami oraz jakimś szwajcarskim lekarzem ze szpitala międzynarodowego w Neapolu. Leczenie tej choroby było bardzo ciężkie, zważywszy na fakt, że medycyna dysponowała o wiele mniejszym zasobem leków niż dzisiaj. Trud i zaangażowanie prof. Alexandrowicza zakończyło się powodzeniem. Dziś moja siostra Antonietta ma 84 lata i czuje się rześko i zdrowo".
Po skończonej wojnie korpus przybywa do Anglii. Jerzy Alexandrowicz nie widzi potrzeby "ochotniczego" podpisywania wstąpienia i składania przyrzeczenia na rzecz brytyjskiego suwerena. Zostaje za to odesłany do specjalnego obozu dla "opornych" w Szkocji. Kierowano tam żołnierzy, którzy domagali się wypełnienia ustaleń wynikających z normalnej procedury demobilizacyjnej. Alexandrowicz swoją deklarację podpisał dopiero w 1948 r., a kilka miesięcy później sam został zdemobilizowany. Potem często był namawiany do powrotu do Polski, do dobrych warunków i do starych przyjaciół. Mimo pozornie kuszących perspektyw na sugestie powrotu do komunistycznej Polski odpowiada odmownie. Prof. Alexandrowicz miał sporo kłopotów z marszem "pod prąd", a mimo to zagrzewał innych do ciągłej pracy i nieprzerwanego wysiłku.
Po demobilizacji Alexandrowicz podejmuje pracę na fermie w Hartfortshire w charakterze robotnika rolnego. Kontaktuje się korespondencyjnie z rodziną Dohrn w Neapolu, która podejmuje stosowne kroki i załatwia mu pracę w charakterze ogrodnika w Zakładzie Zoologii w Cambridge, co pozwala mu wrócić do pracy naukowej. Po pewnym czasie przenosi się do Stacji Morskiej w Plymouth, gdzie otrzymuje tymczasowo stanowisko pracownika technicznego. Zajęcie to nie wymagało wiele czasu i nie przeszkadzało w prowadzeniu badań. Od tej chwili prof. Alexandrowicz rozpoczyna ostatni etap swojego życia, który trwa przeszło 20 lat, aż do śmierci.
Po wieloletniej przerwie profesor wraca do pracy naukowej i kontynuuje badania nad unerwieniem u bezkręgowców. Jego badania dotyczyły prawie wyłącznie organizacji układu nerwowego skorupiaków i mięczaków, badanej prostymi metodami, ale stosowanymi z niebywałą umiejętnością. Alexandrowicz nie zapoczątkował żadnej nowej metody neurologicznej, natomiast stosował i modyfikował metody opisane przez innych, zwłaszcza barwienie błękitem metylenu Erlicha, metodą, której jego wysoka umiejętność stosowania była wręcz legendarna. W swoim liście do prof. Michała Reichera krótko i treściwie charakteryzuje swoje badania wykonywane w Plymouth: "Prace moje z jednym wyjątkiem dotyczą systemu nerwowego u bezkręgowców, a specjalnie zajmują mnie trzy zagadnienia: unerwienie serca, receptory mięśniowe i organy neurosekrecyjne". Podczas swej bogatej pracy naukowej Alexandrowicz ogłasza 39 prac, z tego nie mniej niż 25 po ukończeniu 65 roku życia. Władającemu świetnie techniką histologiczną praca rozwija się szybko i owocnie i niebawem zwraca uwagę uczonych niemal całego świata.
Przez wszystkie lata pracy w Plymouth prof. Alexandrowicz był człowiekiem, który zajmował wysoką pozycję w nauce i wyróżniał się szlachetnością charakteru promieniującą na innych. W towarzystwie osób, które go bliżej znały, był zawsze miły, serdeczny, dowcipny oraz bardzo gościnny. Dr Quentin Bone, wieloletni jego współpracownik, wspominając go po 30 latach, pisze w swoim liście m.in: "Dr Alex, bo tak go tu nazywano w Plymouth, był przez wszystkich podziwiany i uwielbiany". Prof. Alexandrowicz żył bardzo skromnie, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczał na cele charytatywne i pomoc dla znajomych i krewnych. Sprawa powrotu do Polski była dla niego zawsze żywa i bolesna. Jak pisze prof. Wiesław Makarewicz: "Pomimo żywego usposobienia i aktywnego trybu życia wyczuwało się, że jest człowiekiem bardzo samotnym, a w rozmowach bardzo mało mówił o sobie i o swojej przeszłości". W jednym ze swoich listów do przyjaciół Dohrnów Jerzy Alexandrowicz pisze: "W sprawie mojego ewentualnego powrotu do Polski z nikim tutaj nie rozmawiam, gdyż wiem, że tutejsi ludzie myślą, że jeżeli otrzymałem azyl w tym kraju, to muszę się czuć tutaj bardzo szczęśliwy. Co by się nie stało, zawsze będę się czuł tutaj jak obcy. W następstwie tych wydarzeń, które miały miejsce w Polsce, powrót do tego kraju byłby wielkim ryzykiem... Od 17 lat myślę o powrocie do ojczyzny, lecz gdy nadchodzi taka możliwość, to na życie w takiej perspektywie nie mogę się zdecydować". W swej samotności, z myślą o Polsce zdobywa zaszczytne i nieprzemijające imię uczonego oraz miłość tych wszystkich, którzy mieli możliwość zbliżenia się do niego. Wraz z jego śmiercią w dniu 29 X 1970 r. straciliśmy uczonego wielkiej miary, gorącego patriotę, człowieka nieskazitelnego, wielkiego serca i wielkiego umysłu.

Kalendarium z życia prof. Jerzego Stanisława Alexandrowicza:
1904 - ukończenie gimnazjum i rozpoczęcie studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego
1905 - kontynuacja studiów przyrodniczych w Zurychu u prof. A. Langa
1909 - doktorat z filozofii
1909-1913 - studia medyczne na uniwersytetach w Monachium, Heilderbergu, Paryżu oraz Jenie
1913 - doktorat z nauk medycznych
1913-1918 - asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i równocześnie docent anatomii artystycznej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
1918-1919 - zastępca szefa Sekcji Sanitarnej Komitetu Biskupiego w Krakowie i kierownik Kolumny Epidemicznej
1919-1921 - organizator i kierownik Zakładu Anatomii Opisowej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1921-1929 - profesor nadzwyczajny, a następnie zwyczajny w Katedrze Histologii i Embriologii Szczegółowej
1929-1933 - opuszczenie Wilna i przeniesienie się na Katedrę Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
1933-1937 - prorektor, a następnie rektor tejże uczelni
1937 - dyrektor departamentu nauki i szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Oświaty
1938 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
1938-1939 - powrót do pracy naukowej i kilkumiesięczny pobyt w Stacji Zoologicznej w Neapolu
1939-1940 - lekarz wojskowy, a wkrótce internowanie w różnych obozach na Litwie Kowieńskiej
1940-1941 - wywiezienie do Związku Radzieckiego i pobyt w obozach w Kozielsku, Juchnowie, Murmańsku, Ponoj, Archangielsku oraz Susdali
1941 - amnestia i wstąpienie do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. W. Andersa
1942-1944 - kierownik Wydziału Młodzieżowego oraz szef Wydziału Oświaty w dowództwie Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie
1944-1945 - przebycie drogi wraz z korpusem przez Iran, Irak, Palestynę Egipt, Włochy do Anglii
1945-1948 - pobyt w obozie dla "opornych" w Szkocji, demobilizacja i podjęcie pracy w charakterze robotnika rolnego na fermie w Hertfortshire
1948-1970 - powrót do pracy naukowej i kontynuacja badań nad unerwieniem u bezkręgowców w Stacji Morskiej w Plymouth

Radosław Wencki


do gory

Pożegnanie
Docent Zuzanny Wiśniewskiej-Hejki

Doc. dr hab. med. Zuzanna Wiśniewska-Hejka odeszła na zawsze w dniu 8.09.2001 roku w wieku 67 lat. Dla przyjaciół i znajomych była Danką, Danusią, Panią Docent, którą znałam od ponad 40. lat.
Spoglądając wstecz na bieg tego życia, które przeminęło i zakończyło się przedwcześnie, trudno w krótkim wspomnieniu zawrzeć choćby najważniejsze fragmenty z bogatej, wszechstronnej aktywności życiowej Koleżanki. Docent Zuzannę Wiśniewską-Hejkę poznałam w 1960 roku, kiedy rozpoczynała pracę w Klinice Neurologii AMG, kierowanej wówczas przez profesor Zofię Majewską.
Od początku swej działalności naukowo-dydaktycznej i zawodowej konsekwentnie dążyła do wyznaczonych sobie celów, nie szczędząc sił i czasu, jaki inwestowała w poszczególne zamierzenia. Efektem takiej postawy były osiągnięcia zawodowe - I° i II° specjalizacji z neurologii; osiągnięcia naukowe - doktorat w 7. roku pracy w klinice oraz habilitacja w 1975 roku.
Do osiągnięć dydaktycznych oprócz codziennej pracy ze studentami, należy autorstwo 4 filmów służących do nauczania neurologii.
Podczas pracy w klinice trwającej 24 lata Koleżanka przeszła wszystkie stopnie w hierarchii pracownika naukowo-dydaktycznego - od młodszego asystenta, poprzez starszego asystenta, adiunkta do funkcji docenta. Kolejne awanse były możliwe dzięki pomnażaniu przez docent Wiśniewską-Hejkę dorobku naukowego, którego przybywało z każdym rokiem.
W miarę upływu lat i zdobywania coraz większej wiedzy i doświadczenia - z ucznia sama stała się nauczycielem nie tylko studentów, ale i młodszych kolegów, których specjalizowała w neurologii.
W podsumowaniu osiągnięć naukowo-dydaktycznych i zawodowych zmarłej Koleżanki trzeba wymienić około 40 prac naukowych, których była autorką lub współautorką, opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych. Tematyka prac była różna, co odzwierciedla szerokie zainteresowania i umiejętności badawcze Autorki.
Najważniejsze tematy dotyczą:
 1. Cytologii płynu mózgowo-rdzeniowego, szczególnie w chorobach naczyniowych mózgu, a przede wszystkim w krwotoku podpajęczynówkowym. Tej samej tematyce była poświęcona praca doktorska, a jej wyniki okazały się ważne i istotne dla diagnostyki krwotoku podpajęczynówkowego. Trzeba uwzględnić fakt, że w tamtym okresie nie było jeszcze nowoczesnych technik diagnostycznych jak TK i MRI, które dziś mamy do dyspozycji.
 2. Drugim ważnym zagadnieniem opracowanym przez zmarłą Koleżankę, jest znaczenie patologii ciąży i porodu w patogenezie padaczki u dzieci.
Było to zagadnienie mało znane specjalistom w tamtych czasach, wymagające szerokiej wiedzy nie tylko neurologicznej, dlatego tym większą zasługą docent Wiśniewskiej-Hejki jest opracowanie tego zagadnienia i przedstawienie go w pracy habilitacyjnej.
Docent Z. Wiśniewska-Hejka posiadała bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, doskonały poziom wiedzy fachowej, a także zdolności organizacyjne. Te cechy były Jej bardzo przydatne w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego w województwach słupskim i gdańskim, a także w organizowaniu i prowadzeniu oddziału neurologicznego w szpitalu na Zaspie. Akademię Medyczną opuściła w 1984 r., aby zorganizować i prowadzić jako ordynator specjalistyczny oddział neurologiczny.
Ordynatorem oddziału neurologicznego była do roku 1999, kiedy to przeszła na emeryturę. W przebiegu całego okresu pracy w szpitalu na Zaspie, a także po przejściu na emeryturę współpracowała z Kliniką Neurologii w organizowaniu egzaminów specjalizacyjnych, mimo postepującej ciężkiej choroby.
Oddział neurologiczny prowadzony przez Koleżankę jest dobrze zorganizowany, na wysokim poziomie fachowym, posiada oddział intensywnego nadzoru i pracownię neurofizjologiczną.
Za całość swej pracy i aktywności naukowo-zawodowej otrzymała 6 nagród Ministra Zdrowia oraz Złoty Krzyż Zasługi.
Każdy człowiek, choć o tym może nie myśli, chciałby pozostawić po sobie ślad na Ziemi. Koleżanka Zuzanna Wiśniewska-Hejka taki ślad, na pewno znaczący, po sobie pozostawiła. Będzie nam Jej brakowało, bo uczestniczyła w życiu środowiska neurologicznego w czasie pracy zawodowej, a ostatnio, mimo choroby, jeszcze wiosną uczestniczyła w egzaminach specjalistycznych. Odeszła przedwcześnie i pozostawiła puste miejsce. Będziemy o Niej pamiętać.

prof. Leokadia Dobrzyńska


do gory

Przeczytane...

W 1983 r. , w setną rocznicę śmierci Wagnera, Jerzy Waldorff napisał:

"Pan Bóg w różne bardzo naczynia rozlewa łaskę talentu.
Pragnąc mieć wielką sztukę,
trzeba wielkiego rozsądku i cierpliwości,
zaś tego u nas bywa brak."

przepisał prof. Romuald Sztaba


do gory

Klub
Seniora AMG

Rada Klubu Seniora

Na zebraniu w dniu 16.10.2001 r. został zaproponowany przez Zarząd Klubu następujący skład Rady Klubu Seniora na kadencję 2002-2003:
prof., prof. Stanisław Banach, Jerzy Dybicki, Antoni Hlavaty, Brunon Imieliński, Michał Nabrzyski (przewodniczący), Stefan Raszeja, Barbara Śmiechowska (wiceprzewodnicząca). Propozycja ta wymaga jeszcze zatwierdzenia przez władze Uczelni.
Informuję, że do kompetencji Rady należy m.in.:
 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Klubu;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Klubu;
 • przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu.
za Zarząd Klubu
prof. Józef Terlecki


Seniorzy w drodze

Członkowie Klubu Seniora pożegnali lato wycieczką po Ziemi Chełmińskiej. Wczesnym rankiem 15 września wygodnym autokarem pojechaliśmy do Chełmna. Po położonym na dziewięciu wzgórzach mieście oprowadzał i zapoznawał z jego historią mgr Władysław Flieger.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum Ziemi Chełmińskiej, które mieści się w pięknym renesansowym ratuszu. Placówka gromadzi przede wszystkim przedmioty związane z terenem miasta i okolic. W jednej z sal znajduje się wystawa biograficzna "Dr Ludwik Rydygier - światowej sławy chirurg polski". Życie i działalność prof. Rydygiera ilustrują dokumenty, publikacje oraz sprzęt medyczny.
Po wizycie w muzeum zwiedzamy Kościół Farny Matki Boskiej Bolesnej, gdzie w jednej z kaplic znajduje się obraz Matki Boskiej nazywany Chełmińską Pietą, do którego pielgrzymują wierni. Przy wspaniale zachowanych murach obronnych miasta znajduje się kościół pw. Ducha Świętego.
Nasz cicerone prowadzi nas dalej do Zespołu Klasztornego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Tutaj podziwiamy dwukondygnacyjny kościół o pięknym barokowym wystroju. Spacerem po parku i wspólnym zdjęciem pod pomnikiem prof. Rydygiera kończymy zwiedzanie miasta.
Z Chełmna po smacznym obiedzie pojechaliśmy do Radzynia Chełmińskiego, gdzie obejrzeliśmy ruiny zamku, jednej z warowni krzyżackich. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się na krótki spacer po Grudziądzu. Zadowoleni, pełni wrażeń pożegnaliśmy się w Gdańsku zawołaniem: Do zobaczenia na następnej wycieczce.

Stefania Orchowska


Podnosimy naszą sprawność fizyczną

Klub Seniora AMG z przyjemnością zawiadamia, że po wakacyjnej przerwie nasze Panie ze wzmożonym zapałem przystąpiły do ćwiczeń gimnastycznych. Już od września, pod kierunkiem przemiłej mgr Ani Kubickiej trwają zajęcia mające na celu podniesienie sprawności i zapewnienie dobrego samopoczucia Seniorek. Ćwiczymy w sali Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AMG w poniedziałki o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy. Informacji udziela Dział Socjalny AMG, tel. 349-10-39.

Bożena Pomarnacka


do gory

IX Spotkanie Redakcji Gazet Akademickich
Byt słowa pisanego jest wciąż niezagrożony

Spotkanie odbyło się w Krakowie w dniach 5-8 września 2001 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 32 redakcji (łącznie 55 osób) oraz dyrektor Departamentu Informacji i Promocji KBN dr Tadeusz Zaleski, który był inicjatorem i animatorem (jeszcze jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego) tych dorocznych spotkań, odbywających się za każdym razem w innym ośrodku akademickim. Zakwaterowani byliśmy w świeżo wyremontowanych domach akademickich AGH.
Organizatorami spotkania były zespoły redakcyjne Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH (Akademii Górniczo-Hutniczej) i Naszej Politechniki (Politechnika Krakowska), przy wsparciu obu tych uczelni. Na otwarcie przygotowano występ Baletu Form Nowoczesnych, zespołu działającego przy AGH.
Pierwszy dzień obrad poprzedziło spotkanie z prorektorem Politechniki Krakowskiej prof. Marcinem Chrzanowskim. Przedstawił on dzień dzisiejszy uczelni oraz perspektywy i zamierzenia na przyszłość. Następnie uczestnicy spotkali się z redaktorami Dziennika Polskiego, autorami stałej kolumny "Prasa codzienna o uczelniach krakowskich", prezentującej problemy uczelni akademickich.
W Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej (imponujący obiekt) odbyło się spotkanie z prof. Wiktorem Zinem, który jak zwykle w sposób niezwykle interesujący omówił temat "Kraków znany i nieznany". Wykład, traktujący o tajemnicach Krakowskiego Rynku ilustrował, jak zawsze pięknymi rysunkami, wykonywanymi "ex tempore". Tego samego dnia wysłuchaliśmy wykładu dr. Włodzimierza Chorążki z Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ pt. "O prasie lokalnej, branżowej i niskonakładowej". W ramach relaksu uczestniczyliśmy w godzinach wieczornych w zajęciach sportowych w hali sportowej - głównie były to kręgle.
Dzień następny rozpoczęło spotkanie z rektorem AGH, prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, który wygłosił niezwykle interesujący wykład pt. "Prasa papierowa versus publikacje w Internecie - konkurencja czy obustronnie wzmacniająca synergia?" Na pytanie "czy istnieje życie pozainternetowe" odpowiedział, że istnieje i będzie istnieć, a stworzenie sieci internetowej nie było rewolucją na miarę wynalazku Gutenberga. Druk, wprowadzając między autora a czytelnika recenzentów i redaktorów, podwyższył jakość informacji, podczas gdy Internet ją tylko upowszechnił. Powszechna dostępność prowadzi nawet w wielu przypadkach do jego "zaśmiecenia". Zdaniem Profesora Internet nie tylko nie marginalizuje prasy "papierowej", ale rozbudowuje wręcz potrzebę obcowania ze słowem drukowanym. Ekran komputera jest tylko wędką zarzuconą w celu przykucia uwagi. Prawdziwą refleksję wzbudza dopiero słowo drukowane, którego nadawca i odbiorca działa na tej samej fali. Przytoczył interesujące wyniki badań prowadzonych przez AGH na temat internautów. W konkluzji stwierdził, że byt słowa pisanego jest wciąż niezagrożony. W rozmowie kuluarowej dowiedziałem się, że Rektor, zanim został informatykiem studiował medycynę i doszedł aż do III roku. Następnym wydarzeniem w części merytorycznej był wykład dr hab. Ewy Nowińskiej z Zakładu Prawa i Środków Masowego Komunikowania UJ pt. "Prawo prasowe a Internet". Wszystkie te wykłady rozszerzyły znacznie wiedzę dziennikarską uczestników. Spotkanie zakończył "wieczór na Kanoniczej", najstarszej krakowskiej ulicy, w ośrodku kulturalnym Politechniki Krakowskiej, mieszczącym się w zabytkowych piwnicach, które były niegdyś siedzibą organów jurysdykcji.
Tematem dyskutowanym w części organizacyjnej obrad, jak i w kuluarach był rozpoczęty już podczas poprzedniego spotkania problem sformalizowania działań środowiska redakcji gazet akademickich. Rozbieżność opinii nie pozwoliła jednak na podjęcie jednoznacznych decyzji i spodziewanego podpisania tzw. "karty krakowskiej". Pomocnym w tej materii ma być kontynuowanie dyskusji między zjazdami. Najbliżsi jednomyślności byli uczestnicy w sprawie ustanowienia nagrody przyznawanej przez środowisko dziennikarzy akademickich osobom promującym naukę w mediach.
Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Płocku, a jego organizatorem będzie po raz pierwszy uczelnia niepaństwowa - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

prof. B. L. Imieliński


* * *

Jerzy Jankowski
Requiem

"i żyć warto
i umrzeć warto"
nie uczono nas
żyć
ni umierać
czasem śmierć
się zdaje
jak nenufar
na błotach
otwiera
i zostaje
myśl?
maska
pierrota


do gory

Zmarł redaktor naczelny
Życia Akademickiego

Zmarł nagle Jerzy Jankowski, redaktor naczelny pisma akademickiego AWF we Wrocławiu Życie Akademickie. Jeszcze we wrześniu uczestniczył w IX Spotkaniu Redaktorów Pism Akademickich, na którym był obecny również redaktor naszej Gazety AMG. Pismo, które redagował, utrzymywało ścisły kontakt z naszą Redakcją.
Jerzy Jankowski urodził się w 1937 roku w Wilnie. Opuściwszy ukochane Kresy trafił na Ziemie Odzyskane. Szkołę średnią ukończył w Krośnie Odrzańskim. W 1954 roku podjął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, lecz znudzony nadmiarem zajęć z marksizmu przeniósł się na filologię polską do Wrocławia. Obdarzony nieprzeciętnym talentem stał się jednym z filarów poetyckiej grupy "Dlaczego nie".
Zadebiutował literacko w 1956 roku, kiedy to na łamach Życia Uniwersytetu ukazały się jego dwa wczesne wiersze - "Papierowe kwiaty" i "Motyl". Już wtedy należał do Koła Młodych Pisarzy. Pracę magisterską poświęcił twórczości Stanisława Różewicza, pod którego wpływem czas jakiś pozostawała też jego twórczość, oczywiście do momentu, w którym znalazł własny, niepowtarzalny styl.
Kiedy nadeszły wydarzenia węgierskie, zaangażował się w konkretne działania i był inicjatorem zbiórki lekarstw i krwi dla Budapesztu. Jego wiersz "26 października 1956" cenzura nie dopuściła na łamy prasy, lecz w maju 1957 roku wiersz "Ludzie XX wieku" wydrukowała paryska Kultura. Konsekwencją kontaktów z pismem Giedroycia był przymusowy wyjazd z Wrocławia, spowodowany interwencją sekretarza propagandy KW PZPR. Tak zaczęła się Jerzego Jankowskiego przygoda z Zieloną Górą, w której założył Klub Literacki. Jednocześnie jednak powoli odchodził od poezji i kierował swe zainteresowania ku historii i archeologii.
Po ośmiu latach "wygnania" wrócił do Wrocławia i podjął pracę w Ośrodku Szkoleniowym "Elwro". Rok 1981 skończył się dla niego internowaniem. Jak sam potem wspominał, nie bez dumy, jego numer internowania -125 - był niższy od numeru Lecha Wałęsy.
Zaczął następnie pracować w "Dolmedzie", gdzie wydawał dwumiesięcznik naukowy Człowiek - Populacja - Środowisko. W latach 80. obronił też doktorat na wydziale historii, jego praca nosiła tytuł "Polskie terytoria plemienne w świetle toponimów obronnych" i ukazała się w formie książkowej. Niedługo potem Jerzy Jankowski opublikował "Historię medycyny średniowiecznej w Polsce" oraz "Epidemiologię historyczną polskiego średniowiecza". Pisał scenariusze widowisk i scenariusze filmowe; utwór pt. "Drzewa" przeniósł na ekran Grzegorz Królikiewicz. Z miłości do historii zrodziły się intymne biografie sławnych ludzi: "Kronika seksualnych namiętności", "Kronika podwójnej moralności", "Przeżyć wszystko", "Monarsze sekrety".
Z miłości do dziennikarstwa powstało Życie Akademickie. Oddany mu całym sercem stworzył pismo akademickie na najwyższym poziomie, jedno z najlepszych w Polsce.
Pracujący niesamowicie intensywnie, nieprzekupny, wierny zasadom i ideałom płacił zdrowiem za swoje nieprzeciętne życie. W nasyconym zapachem fajki gabinecie pisał niezliczone teksty, bez których po prostu nie byłoby Życia Akademickiego.
W ostatnich latach poświęcał wiele czasu i uwagi funkcjonowaniu Studium Dziennikarstwa Sportowego, oddawał się z pasją kształceniu młodych dziennikarzy. Zamieszczał ich teksty w miesięczniku, radził, popierał, motywował. Jego praca przynosiła zaś wymierne efekty.
Bez Redaktora Naczelnego ani pismo, ani wydawnictwo nie będą już nigdy takie same.

prof. Brunon L. Imieliński


do gory

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

W dniu 26 października 2001 r. rozpoczyna się kurs przygotowawczy do egzaminu specjalizacyjnego z Analityki Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej. Kurs ma charakter nieciągły i składać się będzie z jedenastu monograficznych dwudniowych sesji, 1-2 razy w miesiącu. Temat pierwszego cyklu zajęć: Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej. Zajęcia rozpoczynają się 26 października o godz. 10. w Katedrze Biochemii Klinicznej AMG ul. Dębinki 7 (pawilon nr 28 - sala zielona). Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł.

Zakwaterowanie jest możliwe na koszt uczestników - kontakt z Biurem Zakwaterowań GDAŃSK- TOURIST Sp. z o.o. ul. Heweliusza 8, 80-890, Gdańsk, tel. (058) 301-26-34, (058) 301-12-27 fax (058) 301-63-01. Koszty wynajmu na terenie Starego Miasta (centrum Gdańska, około 20 minut do Akademii Medycznej) - 50 zł/dobę; w innych dzielnicach - 40 zł/dobę.
Informacje na temat kursu - dr Małgorzata Wróblewska, Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AMG tel. (058) 346-27-77 fax: (058) 346-15-38.
Przewidywany plan szkolenia na kursie przygotowawczym do egzaminu specjalizacyjnego z analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej:

26-27.10.2001
Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej
16-17.11.2001
Diagnostyka hematologiczna
7-8.12.2001
Diagnostyka koagulogiczna
14-15.01.2002
Równowaga kwasowo-zasadowa
8-9.02.2002
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitycznej
1-2.03.2002
Toksykologia i cukrzyca
22-23.03.2002
Zaburzenia gospodarki białkowej

Markery nowotworowe

Enzymologia kliniczna
12-13.04.2002
Gospodarka wapniowo-fosforanowa

Endokrynologia
10-11.05.2002
Immunologia

Choroby zakaźne

Serologia
31.05-06.2002
Organizacja i kontrola pracy laboratorium
14-15.06.2002
Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Kolokwium zaliczające i zakończenie kursu

do gory

Posiedzenia * Towarzystwa * Zebrania

Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 9 listopada o godz. 10. w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego ul. Smoluchowskiego 14. W programie:
 1. Markery nowotworowe - koszty i zyski - prof. A. Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej AMG
 2. Bieżące prace związane z ustawą o samorządzie i zawodzie diagnosty - dr J. Kurlenda
 3. Firma Analco prezentuje bogatą ofertę odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
zawiadamia o zebraniu naukowo-szkoleniowym, które odbędzie się 10 listopada o godz. 10.00 w sali wykładowej im. prof. Rydygiera, Gdańsk, ul. Dębinki 7. W programie: I. Referaty:
 • Anatomia kliniczna oczodołu - kol. J. Jordan
 • Guzy oczodołu - kol. P. Lipowski, Klinika Chorób Oczu AMG
 • Naciekanie oczodołu przez nowotwory szczęki - kol. A. Skorek
II. Demonstracja przypadków:
 • Krwiak podokostnowy oczodołu jako powikłanie zapalenia zatok przynosowych - kol. J. Sova
 • Czerniak złośliwy gałki ocznej i oczodołu - kol. Cz. Stankiewicz, P. Lipowski
Uwaga: Składka członkowska na rok 2002 wynosi 44 zł. Opłata za prenumeratę Otolaryngologii Polskiej na 2002 wynosi 66 zł. Opłatę członkowską oraz prenumeratę należy wpłacić na konto Towarzystwa do 30 listopada 2001.

Oddział Gdańsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
zaprasza na spotkanie naukowe połączone z prezentacją Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, które odbędzie się 15 listopada o godz. 11. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdańskim. W programie:
 1. Nowa organizacja wykonywania środka zabezpieczającego w Polsce. Prezentacja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim - dr L. Ciszewski
 2. Aktualne problemy orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego - dr J. Pobocha.
Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 listopada o godz. 10.00 w sali im. prof. S. Hillera, budynek Zakładów Teoretycznych AMG przy ul. Dębinki 1. W programie:
 1. Komunikaty
 2. Nowoczesne metody stomatologii estetycznej w leczeniu ubytków kl. V - lek. stom. D. Borczyk, prywatna praktyka stomatologiczna w Katowicach
 3. Flexitime: nowy materiał wyciskowy z innowacyjną formułą ATS, przedstawiony na wykładzie klinicznym.
  Wykładowca: N. Leo, przedstawiciel firmy Heraeus Kulzer, tłumaczenie: lek. stom. T. Młodziejewski. Po wykładzie prezentacja różnych technik pobierania wycisku przy zastosowaniu systemu Flexitime (demonstracja na modelach)
 4. PreVision CEM: gotowy do użycia, jednoskładnikowy cement do mocowania prowizorycznych koron i mostów.
  Wykładowca: N. Leo, przedstawciel firmy Heraeus Kulzer, tłumaczenie: lek. stom. T. Młodziejewski. Po teoretycznej prezentacji innowacyjnego materiału PreVision CEM, demonstracja praktyczna
 5. Dyskusja
Posiedzenie pod patronatem Heraeus Kulzer.

Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
zawiadamia, że w dniu 21 listopada o godz. 12. w Hotelu Rezydent w Sopocie odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe. W programie:
 1. Miejsce Gabitrilu w leczeniu padaczki u dzieci - dr med. M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
 2. Gabitril - jako pierwsza jakość drugiej szansy - mgr B. Łukaszewska
 3. Dyskusja.
Oddziały Gdańskie
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego,
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
zapraszają na wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 21 listopada o godz. 14. w sali wykładowej im. prof. Mozołowskiego w budynku Zakładów Teoretycznych AMG przy ul. Dębinki 1. W programie:
 1. Farmaceuci bez granic - mgr farm., mgr biotechnologii D. Budźko, doktorantka Katedry i Zakładu Chemii Medycznej
 2. Wolne wnioski.
Oddział Gdański
Towarzystwa Chirurgów Polskich
zaprasza członków i sympatyków na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 17 listopada o godz. 10. do sali im. Prof. L. Rydygiera, ul. Dębinki 7. W programie: Metody nieresekcyjne leczenia nowotworów przerzutowych do wątroby.

Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
zawiadamia, że dnia 30 listopada o godz. 10. w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul. Kliniczna 1a odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe:
 1. Wprowadzenie - prof. J. Emerich
 2. Prawo a zakażenia nabyte w gabinetach ginekologicznych - mgr praw T. Braun
 3. Gabinet ginekologiczny jako droga zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych - dr med. A. Samet, Zakład Bakteriologii Klinicznej AMG
 4. Standardy gabinetów ginekologicznych w krajach UE - dr med. M. Dudziak, II Klinika Położnictwa i Ginekologii AMG
 5. Środki antyseptyczne mające zastosowanie w odkażaniu śluzówek pochwy - mgr M. Bronk, Zakład Bakteriologii Klinicznej AMG
 6. Dyskusja
 7. Lunch
PTG - numer konta PKO BP I O/Gdańsk nr 10201811-18959-270-1; e-mail: ptg@amg.gda.pl; informacja o posiedzeniach: http://www.amg.gda.pl/~ptg

do gory

Gdańsk stolicą polskiej chirurgii
60. Jubileuszowy Zjazd
Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniach 12-15 września br. odbywał się w Warszawie 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jego wyjątkowość podkreślała obecność zaproszonych przedstawicieli wszystkich niemal dyscyplin zabiegowych w Polsce. Poza TChP, w spotkaniu wzięli udział członkowie blisko dwudziestu towarzystw medycyny zabiegowej, począwszy od anestezjologów, a na chirurgach ręki kończąc. Interdyscyplinarny charakter znalazł również swój wyraz w sesjach poświęconych historii dyscyplin zabiegowych w Polsce.
Udział w spotkaniu wzięło około dwa i pół tysiąca uczestników. O przebiegu zjazdu i o problemach polskich operujących medyków informowały szeroko radio i telewizja, zapraszając codziennie do studia najwybitniejszych polskich chirurgów. Wiele gazet i czasopism wydało dodatki tematyczne. Podczas obrad ukazywała się również codziennie Gazeta Zjazdowa. Było to niewątpliwie wydarzenie naukowe, kulturalne i społeczne.
Patronat honorowy nad zjazdem objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, którego reprezentowała małżonka. Przewodniczącym komitetów - naukowego i organizacyjnego - był ustępujący prezes TChP (w kadencji 1999-2001) - prof. Wojciech Noszczyk. W skład komitetu naukowego weszli prof. Jerzy Lipiński, prof. Czesław Stoba i dr hab. Jerzy Lasek. Obrady toczyły się w salach Pałacu Kultury i Nauki. Główne tematy to:
 • Przeszczepianie narządów
 • Mnogie obrażenia ciała
 • Chirurgia małoinwazyjna
 • Historia specjalizacji chirurgicznych i anestezjologii
 • oraz tematy wolne.
Kongres rozpoczął się w dniu 12 września mszą św. w kościele pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, celebrowaną przez ks. prymasa Józefa Glempa z udziałem duchownych kościołów chrześcijańskich. Uroczystość otwarcia Zjazdu miała miejsce w Teatrze Wielkim, w artystycznej oprawie fragmentów "Strasznego Dworu". Tam też z rąk prezesa TChP, prof. W. Noszczyka, godność honorowego członka TChP otrzymała m.in.: prof. Mirosława Narkiewicz.
Również w tym dniu przedstawiciele gdańskiej chirurgii, w osobach prof. Zdzisława Wajdy i prof. Zbigniewa Grucy, zostali uhonorowani przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W pierwszym dniu obrad przedstawiono referaty programowe tematów wiodących Zjazdu. Ze względu na szczególną sytuację, wynikającą z dramatu 11 września w Stanach Zjednoczonych nie dotarło do Warszawy wielu spośród zaproszonych gości z zagranicy. Nie obniżyło to jednak poziomu sesji, w których bardzo interesujące wykłady wygłosili m.in.: prof. Zbigniew Religa "Przeszczepianie narządów klatki piersiowej", prof. Tadeusz Popiela "Medycyna interwencyjna u progu trzeciego milenium", a także prof. Wojciech Rowiński, który wygłosił wykład im. Ludwika Rydygiera "Od pierwszego przeszczepienia nerki do chirurgii transplantacyjnej". Była to nie tylko precyzyjnie przedstawiona aktualna sytuacja i osiągnięcia gałęzi polskiej transplantologii, ale również bardzo osobista refleksja uczestnika i jej współtwórcy, od początku działającego z profesorem Janem Nielubowiczem. Obradom toczącym się w Sali Kongresowej PKiN filozoficznej zadumy dodało wystąpienie prof. Leszka Kołakowskiego, łączące zachwyt nad nieograniczonym postępem i potęgą odkryć naukowych z niepokojem o właściwe stosowanie owoców postępu. Analizował on znaczenie dóbr, które współczesne społeczeństwa cenią sobie szczególnie - wolności i bezpieczeństwa, również w kontekście dramatu w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Wśród dostojnych gości zabrakło niestety prof. Witolda Rudowskiego. Nestor polskich chirurgów zmarł w przeddzień Zjazdu - 11 września. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek i były smutnym akcentem pierwszego dnia obrad. Pogrzeb w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach zgromadził, poza chirurgami ogromne rzesze warszawiaków. [sylwetkę prof. W. Rudowskiego przedstawił prof. Z. Wajda w poprzednim numerze Gazety AMG - A.S.].
Podczas dwóch kolejnych dni obrad przedstawiono około 530 referatów, 420 doniesień plakatowych i 30 prezentacji wideo, dokumentujących postęp, jaki dokonał się w ostatnich dwóch latach, dzielących od poprzedniego kongresu TChP. Szczególne zainteresowanie wzbudziły, jak zawsze, konferencje panelowe i dyskusje "okrągłego stołu", gromadzące najwybitniejszych znawców wybranych zagadnień.
Na podkreślenie zasługuje znaczący udział w Zjeździe przedstawicieli gdańskiej chirurgii. Sesjom przewodniczyli m.in.: S. Chabielski, Z. Gruca, J. Kossak, J. Lasek, J. Lipiński, A. Stanek, Cz. Stoba, J. Suchorzewska, Z. Śledziński, Z. Wajda. Z Wybrzeża pochodziło ok. 60 referatów oraz doniesień plakatowych. Na oddzielne podkreślenie zasłużyła sesja historyczna "Znaczenie i dorobek gdańskiego ośrodka chirurgicznego". Nowym prezesem TChP na najbliższe dwa lata został prof. Zbigniew Gruca. Przez ten czas stolica polskiej chirurgii będzie więc w Gdańsku. Naszemu środowisku przypadnie zaszczyt organizacji 61. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

dr Aleksander Stanek


do gory

Nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w dniu
19 maja 2001r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego PTS. Między pierwszym a drugim terminem zebrania obecni wysłuchali referatu lek. stom. Krystyny Rosłan-Szulc nt. "Zagrożenia w gabinecie stomatologicznym".
W drugim terminie, sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 1997-2001 przedstawił ustępujący prezes, lek. stom. Ryszard Woźniak, który tę funkcję pełnił przez dwie kadencje. Zebraniu przewodniczył lek. stom. Piotr Sibora. Wyboru nowego Zarządu Oddziału Gdańskiego PTS dokonano w drugim terminie.
W roku jubileuszu 50-lecia powołania w dniu 7 grudnia 1951 roku Oddziału Gdańskiego PTS przez prof. Ksenię Lutomską (pierwszego prezesa), Zarząd Oddziału powrócił po 8 latach do Uczelni. Funkcję prezesa powierzono prof. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej, kierownikowi Zakładu Stomatologii Dziecięcej AMG. Ukonstytuowanie statutowych organów Oddziału nastąpiło w dniu 19 czerwca br. Wiceprezesem została dr n. med. Halina Nowalska-Kwapisz, st. wykł. Zakładu Stomatologii Zachowawczej, sekretarzem - dr n. med. Zofia Majdańska, adiunkt Zakładu Protetyki, zastępcą - lek. stom. Marta Gumkowska-Migas, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej, skarbnikiem - lek. stom. Bogusław Lipka, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej, zastępcą - lek. stom. Halina Kempa, asystent Zakładu Parodontologii AMG oraz członkami - lek. stom. Ryszard Woźniak, emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku i lek. stom. Maria Stomal-Pietrzyk, dyrektor SPZOZ "Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna" w Gdańsku.
W skład Prezydium weszli prezes, sekretarz i skarbnik. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana lek. stom. Krystyna Rosłan-Szulc, wiceprzewodniczącą lek. stom. Alicja Niesłuchowska, członkowie lek. stom., lek. stom. Aurelia Kwiesielewicz, Ewa Białynicka-Birula i Ewa Szymiec - cały skład Komisji Rewizyjnej nie jest z Uczelni.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Gdańskiego PTS został prof. Miron Kałowski, emerytowany kierownik Zakładu Stomatologii Doświadczalnej IS AMG, wiceprzewodniczącą dr n. med. Halina Nowalska-Kwapisz, członkami lek. stom. Bogusław Lipka i lek. stom. Ryszard Woźniak.

prof. Barbara Adamowicz-Klepalska


do gory

Nowe Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniu 28 czerwca 2001 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PTFarm, odbyło się walne zgromadzenie delegatów. W zgromadzeniu uczestniczyło 45 delegatów reprezentujących 18 Oddziałów, członkowie honorowi Towarzystwa oraz członkowie ustępującego Zarządu Głównego. W wyniku przeprowadzonych wyborów, na kolejną XIX kadencję Zarządu Głównego wybrano Prezydium w składzie:
 • dr hab. Janusz Pluta (Wrocław) - prezes
 • prof. Aleksander Mazurek (Warszawa) - wiceprezes
 • prof. AM dr hab. Daria Orszulak-Michalak (Łódź) - wiceprezes
 • prof. Jan Pachecka (Warszawa) - wiceprezes
 • dr Jadwiga Nartowska (Warszawa) - skarbnik
 • dr hab. Barbara Filipek (Kraków) - członek
 • prof. Aleksander Kubis (Wrocław) - członek
 • dr Elwira Telejko (Białystok) - członek
 • prof. Marek Wesołowski (Gdańsk) - członek
Dokonano także wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W skład Sądu Koleżeńskiego wszedł m.in. dr farm. Stanisław Vogel, wiceprezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Walne Zgromadzenie Delegatów przyznało ponadto godności honorowych członków PTFarm oraz honorowych prezesów PTFarm i oddziałów. Honorowym członkiem PTFarm został prof. Michał Nabrzyski, natomiast honorowym prezesem Oddziału Gdańskiego prof. AM dr hab. Feliks Gajewski. Uroczystego wręczenia godności honorowych dokonał dr hab. J. Pluta, nowy prezes PTFarm, wybrany 20 września 2000 r. w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia XVIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jednocześnie dokonał dekoracji Medalem im. I. Łukasiewicza zasłużonych członków PTFarm, m.in. prof. Romana Kaliszana z Oddziału Gdańskiego.

prof. Marek Wesołowski


do gory

Zebrania Kliniki Gastroenterologii

Zebrania kliniczne odbywają się w sali seminaryjnej Kliniki bud. nr 7, II piętro, o godzinie 12.

Listopad

7.11 Leczenie ziołami chorób przewodu pokarmowego i wątroby - korzyści i niebezpieczeństwa - dr Marek Guzek
14.11 Molekularne zasady skriningu raków okrężnicy. Zapobieganie rakom okrężnicy - dr Ahmad Odeh
20.11 Choroba Crohna - patogeneza i leczenie - dr Krystian Adrych
27.11 Helicobacter pylori. Rola PPI w leczeniu wrzodów H.pylori (-). Długotrwałe leczenie GERD pomocy PPI. Problemy dyspepsji - Agnieszka Wagner

Grudzień

4.12 Farmakologia wewnętrznego zwieracza odbytu i nowe metody leczenia chorób tej okolicy - dr Andrzej Jasiński
12.12 Genetyka zapalnych chorób jelita grubego - dr Joanna Wypych
19.12 Patogeneza zapalenia błony śluzowej żołądka Helicobacter pylori (+) - dr Anna Pawłowska

do gory

Dni Lecznictwa Psychiatrycznego

W dniach 28 - 30 września 2001 r. odbyły się X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego, zorganizowane przez Oddział Gdańsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Katedrę Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zjazd miał charakter jubileuszowy - uczestnicy spotkali się po raz dziesiąty, a ponadto w tym roku przypadła setna rocznica urodzin i dwudziesta rocznica śmierci prof. Tadeusza Bilikiewicza - twórcy Gdańskiej Szkoły Psychiatrycznej.
Konferencję rozpoczęło odsłonięcie tablicy ku czci Profesora w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, któremu już wcześniej nadano jego imię. W uroczystości uczestniczył rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz, przedstawiciele kościoła i władz samorządowych, rodzina Profesora i jego uczniowie, pracownicy szpitala i wielu innych gości.
W zabytkowych salach Dworu Artusa odbyła się sesja naukowo-historyczna poświęcona życiu i twórczości prof. Tadeusza Bilikiewicza. Wieczorem uczestnicy Konferencji z całej Polski spotkali się w Piwnicy Rajców, aby przy smakowitym poczęstunku, w mniej oficjalny sposób kontynuować spotkanie.
Kolejne dwa dni konferencji były wypełnione bogatym programem naukowym, na który złożyły się liczne sesje naukowe poświęcone problematyce zaburzeń psychicznych (profilaktyka i leczenie zaburzeń afektywnych, psychoz schizofrenicznych i psychogeriatrii). Obrady odbywały się w budynku Zakładów Teoretycznych AMG. Podobnie jak podczas poprzednich Gdańskich Dni miały duży walor praktyczny, umożliwiając wymianę poglądów lekarzom psychiatrom z całego kraju. Cykliczny charakter imprezy sprawia, że z każdym kolejnym spotkaniem powiększa się grono jej uczestników, co przyczynia się również do podniesienia poziomu naukowego. Jednak sądzimy, że nie tylko wartość naukowa konferencji przyciąga kolegów z całej Polski. Tradycją konferencji jest również program towarzyski, którego ukoronowaniem był w tym roku bal zorganizowany w nadmorskim hotelu "Marina", gdzie wesoła zabawa trwała do późnych godzin nocnych. W niedzielę uczestnicy pełni, jak sądzimy, pozytywnych wrażeń opuszczali Gdańsk. Mamy nadzieję, że będą z niecierpliwością oczekiwali zawiadomienia o terminie kolejnych - XI Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego.

Joanna Łapin, Krzysztof Sołtys


do gory

Kadry AMG

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszedł
dr med. Maciej Kamiński

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:
35 lat
prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka
30 lat
dr Jacek Teodorczyk
25 lat
Kazimiera Grabowska
Anna Remiszewska
20 lat
Helena Kowalczyk
dr med. Wiesław Kruszewski
dr med. Barbara Mańkowska
dr med. Waldemar Narożny
mgr Elżbieta Perepeczko

Na emeryturę przeszli:
dr hab. med. Józef Jordan, prof. nzw.
dr med. Janusz Wojcieszek

Z Uczelni odeszli:
dr med. Ewa Buniowska-Rybałt
mgr Lidia Dudek
lek. Michał Hoffmann
lek. stom. Tomasz Janikowski
lek. Przemysław Kapała
lek. stom. Stanisław Klajman
lek. stom. Tomasz Melkowski
prof. dr Waldemar Placek
dr med. Krzysztof Szyszko
lek. Maria Tukalska-Parszuto
mgr Aleksandra Wilimska
dr med. Mikołaj Winnicki
mgr farm. Renata Wolińska-Korneluk
mgr Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
lek. Dariusz Zacharek

Kadry SPSK nr 1

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 obchodzą:
35 lat
Krzysztof Czerniewski
Hanna Fanslau
Ewa Polter
Lidia Woźniak
lek. Marek Wyszczelski
30 lat
Ryszard Gill
Adam Klawikowski
25 lat
Anna Bielatowicz
Barbara Hryniewicz
Wiesława Kazańska
lek. Marek Kozłowski
Józefa Mikołajczyk
Bogumiła Trzoska
Helena Zimecka
20 lat
Henryk Borkowski
Krystyna Dutkiewicz
Ewa Fitz-Ćwiklichowska
Grażyna Pniewska
Bogumiła Sosnowska

do gory

Pomorska Pielgrzymka Urologiczna
Gdańsk - Rzym - Monte Cassino 25.09. - 06.10.2001

Jak co roku, już po raz siódmy, Klinika Urologii AMG zorganizowała grupowy wyjazd 47 lekarzy i pielęgniarek oddziałów urologicznych naszego województwa na zagraniczny kongres naukowy. Tradycyjnie realizowano równolegle dwa programy: naukowy i turystyczny.

W ramach pierwszego uczestniczyliśmy w Sympozjum Urologia 2001: Aktualne tematy, najciekawsze osiągnięcia organizowane w Kaprun (Austria) przez firmę Beaufour Ipsen. Wygłosiliśmy dwa referaty: Pneumolithotrypsja w leczeniu kamicy moczowej (L. Stachurski) i Chirurgia prącia - operacje zmieniające jego kształt i rozmiary (K. Krajka, A. Mikszewicz, W. Lauer).
W dniach 30.09-03.10.br. w Rzymie dwunastu urologów, uczestników naszej wyprawy, wzięło udział w 4 Kongresie "European Society for Sexual and Impotence Research". Kolega W. Lauer i współautorzy przedstawili na nim jedyne doniesienie z Polski pt. Epidemiology of Erectile Dysfunction in Northern Poland.
Równolegle realizowany był niezwykle ciekawy program turystyczny, który obejmował: Park Narodowy Hohne Tauern, wjazd kolejką linową na szczyt Hintertux z możliwością jazdy na nartach, przejażdżka po jeziorze Zell am See i doliną Vilach (Austria) oraz zwiedzanie Wenecji, Florencji, Rzymu, Pompejów i Asyżu. Wśród wielu niezapomnianych wrażeń 11-dniowej wyprawy najbardziej podniosłe i wzruszające były wizyty u Ojca Świętego i na Monte Cassino. Dlatego też wyjazd nazwaliśmy Pomorską Pielgrzymką Urologiczną. Dzięki nieocenionemu kapelanowi wyprawy ks. Darkowi Ławikowi z parafii św. Bernarda w Sopocie uczestniczyliśmy w celebrowanej przez Ojca Świętego w Bazylice św. Piotra mszy św. otwierającej Synod Biskupów oraz audiencji generalnej. Dostąpiliśmy zaszczytu osobistego powitania przez Jana Pawła II jako "grupa urologów i pielęgniarek" z Gdańska, Kościerzyny, Wejherowa i Słupska. Mieliśmy też szczęście spotkać w Watykanie naszego ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, uczestnika Synodu.
Religijno-patriotyczne wzruszenia ukoronowała wizyta na Monte Cassino z mszą św. i złożeniem kwiatów na grobie generała Władysława Andersa i odśpiewanie "Marsz, marsz Polonia". Pełni wrażeń "z naładowanymi akumulatorami", po przejechaniu z górą 5 tys. kilometrów wróciliśmy do Gdańska.
Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji starogardzkiej "Polfarmy" za udostępnienie swego komfortowego autokaru z dwójką niezawodnych kierowców.

prof. Kazimierz Krajka


do gory

Viva Italia!

Ostatni tydzień września był dla nas, studentów działających w Duszpasterstwie Akademickim przy AMG "Źródło", czasem niezwykłym. Targani tęsknotą za odchodzącymi wakacjami wybraliśmy się na pielgrzymkę do słonecznej Italii. Uwieńczyliśmy tym samym kurs języka włoskiego, który prowadził przed wakacjami duszpasterz akademicki - ks. Piotr. "Wybrał Pan 72", czyli nas i posłał na urocze ziemie Toskanii, prostował nasze ścieżki w Pizie (szczególnie pod Krzywą Wieżą), zaprowadził do bajecznej Florencji, otworzył nasze zdumione usta przed Bazyliką św. Piotra, Fontanną di Trevi (wrzucaliśmy pieniądze, bo chcemy wrócić) i Koloseum w Rzymie, zachwycił Asyżem, rozmarzył w Wenecji....
Niestety, nie spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, gdyż wybrał się właśnie na pielgrzymkę do Armenii i Kazachstanu, ale zostaliśmy przez Niego pozdrowieni podczas modlitwy Anioł Pański. Odwiedziliśmy za to kardynała Fiorenzo Angeliniego (na zdjęciu), który gościł w Gdańsku podczas obchodów Światowego Dnia Chorego w AMG. Wspólnie modliliśmy się za Papieża i czuliśmy duchową jedność.
Kolejnym etapem naszej pielgrzymki był dom księży Pallotynów. Tu mieszkał św. Wincenty Pallotti, założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego czyli Pallotynów. W tym miejscu znajdują się relikwie świętego patrona. Jego postawa wiary i miłości stała się naszym drogowskazem w akademickim "Źródle". Wróciliśmy radośni, pełni zapału do pracy, z nowymi pomysłami na kolejny rok akademicki w naszym duszpasterstwie.

Aleksandra MajSTRONA GŁÓWNA     WSTECZ