strona główna > uczelnia > gazeta AMG > redakcja gazety AMG


Redaguje zespół:

prof. dr hab. Marek Hebanowski, prof. dr hab. Brunon Imieliński (red. naczelny), prof. dr hab. Roman Kaliszan, prof. dr hab. Marek Latoszek, mgr Józefa de Laval (z-ca red. naczelnego), dr Emilia Mierzejewska, dr Aleksander Stanek, sekretarz red.: mgr Danuta Gołębiewska, red. tech.: mgr Tadeusz Skowyra.

Adres redakcji:

Biblioteka Główna AMG, Gdańsk, ul. Dębinki 1, tel. 349-10-40
gazeta@amg.gda.pl

Wydanie dofinansowane przez KBN

Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Warunki prenumeraty:

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 36 zł, pojedynczego numeru 3 zł; w prenumeracie zagranicznej - 3 USD.

Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto Akademii Medycznej w Gdańsku z dopiskiem: prenumerata "Gazety AMG":


Bank Zachodni WBK S.A.
Oddz. Gdańsk 10901098 0000 0000 0901 5327

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ