strona główna > uczelnia > gazeta AMG > luty 2003 > Jubileusz Profesora Stefana Raszei - gratulacje i życzenia

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści luty 2003


Jubileusz Profesora Stefana Raszei - gratulacje i życzenia

REKTOR
Akademii Medycznej
w Gdańsku

Pan
Prof. dr hab. Stefan Raszeja

Dostojny Jubilacie, Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Społeczność Akademicka Akademii Medycznej w Gdańsku składa Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji z licznych życiowych dokonań i osobistej pomyślności.

Pańska wieloletnia wytężona praca i głębokie zaangażowanie przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju naszej Alma Mater i umocnienia pozycji, jaką obecnie może się poszczycić. Wśród wielu zasług, których, wszystkich nie sposób wyliczyć, nie można pominąć Pańskiego wieloletniego zaangażowania i znaczących sukcesów w dziele wychowania i kształcenia kadry naukowej oraz specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Wysoce cenimy Pańską długoletnią działalność jako redaktora i założyciela "Annales Academiae Medicae Gedanensis" oraz krzewienie wśród studentów zasad etyki i deontologii lekarskiej.

Udało się Panu stworzyć prawdziwą szkołę naukową o nieprzemijającej wartości. Dziś otacza Pana grono wiernych uczniów pełnych wdzięczności za okazywaną im przez lata troskę i osobistą sympatię.
Wyrażam głęboką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać z Pańskiej przychylności i życiowej mądrości.

Wielce dostojny Jubilacie! Raz jeszcze proszę o przyjęcie najszczerszych życzeń zdrowia i wielu dalszych sukcesów na miarę dotychczasowych, które w imieniu całej Społeczności Akademickiej i swoim własnym składam.
Z wyrazami głębokiego szacunku

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor
Gdańsk, dnia 23 grudnia 2002 r.


---

REKTOR
Akademii Medycznej
im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy


Wielce Szanowny Pan Profesor Stefan Raszeja
Szanowny Panie Profesorze,


Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że w tak pięknym dniu obchodów Jubileuszu 80 - lecia urodzin mogę złożyć Panu - memu Drogiemu Nauczycielowi - a jednocześnie Doktorowi Honoris Causa Naszej Uczelni wyrazy głębokiego szacunku i z głębi serca płynących życzeń zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Może Pan Profesor być dumny z tak wielu pokoleń wychowanej młodzieży akademickiej, ale też i tej naukowej, którzy poszli w ślady swojego Mistrza. Stanowi Pan dla nas niedościgły wzór, z którego możemy czerpać siły i natchnienie dla naszej pracy.
Proszę pamiętać, Panie Profesorze, że często myślimy o Panu i dziękujemy za wszystko, co Pan zrobił dla naszej bydgoskiej Alma Mater.

prof. Danuta Miścicka-Śliwka
Rektor
Bydgoszcz, 24 grudnia 2002 roku


---

INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
im. Prof. Dra Jana Sehna
w Krakowie


Szanowny Pan
Prof. dr hab. Stefan RASZEJA


Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Wszyscy pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie pragną w tym wyjątkowym dniu złożyć Panu wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Wielu z nas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak bardzo przyczynił się Pan do rozwoju współczesnych nauk sądowych w Polsce, a szczególnie medycyny sądowej oraz jak wiele zawdzięcza Panu Profesorowi nasz Instytut i jego pracownicy.

Był Pan z nami w wielu radosnych, jak i smutnych chwilach. Zawsze też mogliśmy liczyć na Pańską pomoc, życzliwość oraz radę. Wspierał Pan niestrudzenie Instytut Ekspertyz Sądowych nie tylko jako członek Rady Naukowej, ale przede wszystkim jako oddany Przyjaciel. Pańską przyjaźnią okazywaną Panu Profesorowi Janowi Markiewiczowi, mojemu wielkiemu poprzednikowi i wychowawcy, czuliśmy się zawsze wszyscy ogromnie zaszczyceni.

Nie tylko dla kilku pokoleń swoich wspaniałych uczniów ale i dla nas w Instytucie jest Pan niedoścignionym wzorem zarówno twórczej aktywności, jak i podejścia wobec różnych intelektualnych wyzwań, zawsze nacechowanego ogromną pasją i zaangażowaniem. Pańska praca oraz osiągnięcia stanowią przykład bezgranicznego poświęcenia się nauce i wymiarowi sprawiedliwości, a także dążenia do jasno wytyczonych celów. To dla nas szczególne wyróżnienie, że Instytut może między innymi szczycić się współpracą z Panem Profesorem. Chcielibyśmy też, aby nasi najmłodsi pracownicy starali się, przynajmniej w jakiejś części, podążać wytyczoną przez Pana Profesora drogą oddania Prawdzie, Nauce i Sprawiedliwości.

Jednocześnie pełen podziwu dla Pańskich dokonań pragnę - w imieniu koleżanek i kolegów - złożyć Panu Profesorowi w dniu 80. urodzin jak najserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu lat aktywnej działalności na niwie naukowej oraz dalszych żywych kontaktów z oddanymi Panu Profesorowi przyjaciółmi i kolegami, a przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Aleksander Głazek
Kraków, dnia 24 grudnia 2002 roku


---

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOCIEWSKIEJ
STAROGARD GDAŃSKI

Starogard Gdański,
dnia 20 grudnia 2002 roku

Szanowny Pan
Profesor Stefan Raszeja

Z okazji 80-lecia urodzin składamy Szanownemu Panu Profesorowi, Członkowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, wielkiemu orędownikowi naszego regionu i oddanemu piewcy jego historii i kultury - najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i dalszych osiągnięć naukowych. W imieniu Zarządu oraz wszystkich Pańskich przyjaciół zrzeszonych w TMZK kierujemy jak zawsze wyrazy uszanowania z nadzieją na dalsze spotkanie z Panem Profesorem na rodzinnym Kociewiu.Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.