strona główna > uczelnia > gazeta AMG > grudzień 2004 > Z życia Uczelni

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści grudzień 2004


Z życia Uczelni

Certyfikaty potwierdzające uzyskanie akredytacji dla kierunków kształcenia: pielęgniarstwo i położnictwo.---

Najlepszy student w Polsce - pierwszy wśród równych

W dniu 30 września 2004 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył listy gratulacyjne i statuetki laureatom ogólnopolskiego konkursu "Primus Inter Pares".

Zwycięzcą konkursu w roku 2004 został Bartosz Karaszewski, student dwóch kierunków: integracji europejskiej i współpracy transgranicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz edukacji teatralnej w Studium Animatorów Kultury w Gdańsku. Laureat pokonał kilka tysiący kandydatów ze 118. polskich szkół wyższych i otrzymał nagrodę główną - samochód osobowy.

Bartosz Karaszewski urodzony w 1977 r. w Grudziądzu jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wielokrotnym stypendystą, uczestnikiem kilku międzynarodowych projektów badawczych, biegle włada czterema językami: angielskim, włoskim, niemieckim i łacińskim.

Akademia Medyczna w Gdańsku jest dumna ze swojego Absolwenta i przyłącza się do życzeń wyrażonych w liście Pana Prezydenta.

---

Nagroda Premiera dla dr. Piotra Trzonkowskiego

W dniu 11 listopada 2004 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w konkursie na najlepsze prace doktorskie w roku 2003 otrzymał adiunkt Zakładu Histologii, Katedry Histologii i Immunologii dr med. Piotr Trzonkowski. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Andrzej Myśliwski. Praca doktorska dotyczyła immunomodulacyjnego działania szczepionki przeciw grypie, z uwzględnieniem osób w wieku podeszłym. Bardzo szeroki wachlarz najnowszych metod badawczych pozwolił na możliwie najpełniejszą charakterystykę stanu układu immunologicznego szczepionych osób. Wyniki tych badań, w znacznym stopniu nowatorskie, zostały już częściowo opublikowane w specjalistycznych czasopismach międzynarodowych. Obecnie dr Piotr Trzonkowski odbywa staż naukowy w Wielkiej Brytanii na University of Oxford, po wygraniu międzynarodowego konkursu na stanowisko post-doctoral.Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.