strona główna > uczelnia > gazeta AMG > czerwiec 2005 > W kolorze mniej boli - otwarcie nowego budynku Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści czerwiec 2005


W kolorze mniej boli - otwarcie nowego budynku Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Pani Prezydentowo,
Panie Marszałku Senatu,
Państwo Ministrowie,
Jego Ekscelencjo Arcybiskupie,
Dostojni Goście,

Akademia Medyczna w Gdańsku, świętująca w tym roku swoje 60-lecie, przeżywa dziś niezwykle szczęśliwe chwile.

W imieniu Senatu i całej wspólnoty akademickiej naszej Uczelni pragnę dać publiczny wyraz naszej radości i ogromnej wdzięczności składając podziękowanie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" za ten wspaniały dar.

Ten niezwykle kolorowy i przyjazny dzieciom "Motylkowy" szpital będzie przez długie okresy czasu zastępował naszym małym pacjentom rodzinny dom i na pewno przyczyni się do szybszego i skuteczniejszego przezwyciężenia trudnej choroby. W tym przepięknym, nowym budynku znajdzie siedzibę Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii AMG, kierowanej przez prof. Annę Balcerską. Klinika ta pracowała dotąd w bardzo ciasnych pomieszczeniach, hospitalizując rocznie 2.600 małych pacjentów, w tym wiele dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej.

Inicjatywa i dzieło Fundacji znalazły jakże szlachetne artystyczne wsparcie w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Grupa artystów z tej Uczelni, studenci malarstwa pod kierunkiem profesorów Macieja Świeszewskiego i Andrzeja Dyakowskiego, są autorami pięknego wystroju wnętrza, zamieniającego szpitalne sale i korytarze w baśniowy świat wypełniony egzotycznymi zwierzętami i roślinami oraz dziecięcymi marzeniami o dalekich podróżach i niezwykłych przygodach. Ich talent i praca, o jakże niewymiernej wartości, są wzruszającym i wspaniałym darem dla naszych małych pacjentów.

Budynek szpitala, który jest darem Fundacji, powstał, jak pamiętamy, od podstaw w niezwykle krótkim czasie 2 lat. Jego pełne wyposażenie stało się możliwe dzięki przychylności i dotacjom inwestycyjnym Ministra Zdrowia, za co serdeczne podziękowanie pragnę złożyć Panu Ministrowi Markowi Balickiemu.

To wielkie dobro uczynione przez Fundację nie byłoby możliwe bez wrażliwości i hojności licznych darczyńców. Pragniemy także Im wyrazić naszą głęboką wdzięczność zarówno za przekazane Fundacji środki pieniężne, jak i za dary rzeczowe, które pozwoliły zbudować i dobrze wyposażyć ten oddział.

Serdeczne podziękowanie kieruję także do zespołu architektów pod kierunkiem Pana Grzegorza Sadowskiego oraz do firmy POLNORD S.A. i jej prezesa Pana Andrzeja Ubertowskiego za bardzo sprawną realizację projektu. Dziękuję także służbom technicznych Akademii Medycznej w Gdańsku za dobre przygotowanie wszystkiego, co było niezbędne dla przyjęcia i urzeczywistnienia tego pięknego daru.

W szczególny i specjalny sposób pragnę wyrazić naszą ogromną wdzięczność Pani Prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej za jej niezwykłe, osobiste i emocjonalne zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Podczas budowy mieliśmy zaszczyt i wielką osobistą przyjemność kilkakrotnie gościć w Uczelni Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej podziwiając jej troskę o najdrobniejsze szczegóły, o wystrój plastyczny, o jak najlepsze przystosowanie obiektu do marzeń, potrzeb i oczekiwań małych pacjentów.

Czujemy się szczególnie wyróżnieni tym, że właśnie na 60-lecie Akademii Medycznej w Gdańsku, w mieście rodzinnym Pani Jolanty Kwaśniewskiej, powstał pierwszy budynek szpitalny zaprojektowany i zbudowany przez Fundację od fundamentów. Tej inwestycji towarzyszyło więc wiele emocji, troski i nadzwyczajnych starań nas wszystkich.

Dzięki Fundacji, ale także dzięki wielkiej przychylności i dobrej woli wielu innych Osób i Instytucji, Akademia Medyczna w Gdańsku może się dziś poszczycić tym pięknym, nowym budynkiem, który będzie nie tylko bardzo nowoczesnym oddziałem szpitalnym, ale także niezwykłym obiektem architektonicznym i prawdziwym dziełem sztuki.

Cieszymy się ogromnie i z całego serca dziękujemy!

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor AMG


---

Od Rektora AMG...

Autorami baśniowego wystroju wnętrza Kliniki są studenci ASP w Gdańsku pod kierunkiem profesorów Macieja Świeszewskiego i Andrzeja Dyakowskiego.

Przedstawione baśniowe obrazy są tak wyraziste i barwne, że patrzący na nie ma poczucie, iż wciągają go w swój świat. Baśniowe motywy, zwierzęta i niezwykłe postacie zaludniające szpitalne wnętrza budzą zaciekawienie i chęć bliższego ich poznania. Wchodząc w ten świat, dziecko przeczuwa, że to co poznaje, w jakiś sposób jest związane z jego własnym wnętrzem i uczuciami - radością, tęsknotą, niepokojem, smutkiem i lękiem, ale także z marzeniami i zrodzoną z nich nadzieją. Z medycznego punktu widzenia nadzieja często jest warunkiem udanej terapii, toteż decyzja o wyborze formy artystycznej ściennego malarstwa została w pełni podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim jest skuteczna walka z chorobą. Powodzenie tego przedsięwzięcia polegać ma na połączeniu działań medycznych z atmosferą wnętrz, w których mali pacjenci prowadzą swe zmagania z chorobą. Sprzyjać temu ma metaforyczny świat, który dzięki pracy wyobraźni dziecka ożywa i w niezwykły sposób zmienia dotychczasowy układ sił. Dziecko - dotychczas bezradny i słaby, zależny od innych pacjent - staje się autonomiczną osobą w swym częściowo wyobrażonym, a częściowo szpitalnym świecie, który jednak stał się po części światem baśniowym. Wzmacniająca siła baśni tkwi w jej przekazie mówiącym o konieczności przezwyciężania lęku. Przekaz ten znalazł swe malarskie rozwinięcie we wszystkich sferach i formach życia - w wodzie, ziemi i powietrzu. Toteż na parterze wyobrażone jest królestwo wodnej flory i fauny, utrzymane w zielonkawo-turkusowej tonacji. Pierwsze piętro to barwy ziemi, zamieszkałej przez niezliczone zwierzęta - gryzonie, ssaki, ale także niezwykłe i zabawne stwory i postacie. Na drugim piętrze, w krainie powietrza, przez ściany i sufit korytarza przechodzi wielobarwna tęcza, sale i inne pomieszczenia zamieszkują skrzydlate zwierzęta. Zwracają uwagę niebieskie odcienie malowideł, niekiedy ze srebrzystymi akcentami ośnieżonych szczytów i lodowca.

Wśród znamienitych gości - małżonki prezydentów, obok Jolanty Kaśniewskiej stoją od lewej: Alma Adamkiene, Dagmar Havlova, Kateryna Juszczenko
Wśród znamienitych gości - małżonki prezydentów, obok Jolanty Kaśniewskiej stoją od lewej: Alma Adamkiene, Dagmar Havlova, Kateryna Juszczenko
Parter budynku jest przeznaczony na prowadzenie wstępnej diagnostyki zgłaszających się do kliniki pacjentów. Tam podejmowane będą decyzje dotyczące dalszego sposobu leczenia chorego dziecka: ambulatoryjnie, na oddziale dziennym czy oddziale stacjonarnym. Na parterze zlokalizowano pracownię hematologiczną, mikroskopową, diagnostyki ultrasonograficznej i gabinet EKG. Znajduje się tam także sala seminaryjna na potrzeby studentów AMG oraz szkoły dla dzieci leczonych na oddziałach stacjonarnych Kliniki.

Na I i II piętrze zlokalizowane są dwa oddziały stacjonarne mogące łącznie przyjąć 37 pacjentów. Oddział leczenia guzów litych (I piętro) specjalizuje się w realizacji programów chemio- i radioterapii pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w wieku 0-18 lat, zaś oddział hematologii dziecięcej (II piętro) prowadzi diagnostykę i terapię w pełnym zakresie schorzeń układu krwiotwórczego poszerzoną o immunologię kliniczną wieku rozwojowego. Na obu oddziałach wszystkie sale chorych posiadają pełne zaplecze sanitarne i potencjalną możliwość izolacji chorych. Przewidziano także możliwość pobytu rodziców wraz z chorym dzieckiem, także w warunkach nocnych (dodatkowo dostawiane łóżka).

Obszerne hole, świetlice wyposażone w szafki szkolne i komputery, a także niewielka kuchnia stwarzają pacjentom możliwość swobodnego poruszania się po oddziale i atrakcyjnego wypełniania wolnego czasu.

Na II piętrze (oddział hematologii) dla pacjentów w ciężkim stanie klinicznym i głębokiej mielosupresji bądź po przeszczepie szpiku przygotowane są dwie sale posiadające pełen nadzór bakteriologiczny. Całość chemioterapii prowadzona na oddziałach stacjonarnych lub dziennych będzie realizowana w nowym budynku. Przewidziane jest także prowadzenie immunoterapii dożylnej.

Budynek usytuowany w obrębie ACK ma 3 kondygnacje i następujące parametry techniczne: powierzchnia zabudowy - 731 m2, kubatura budynku - 6.871 m3, powierzchnia użytkowa - 1.808 m2. Parter mieści hol główny, rejestrację, salę seminaryjną, pomieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia administracyjne i sanitarne, ciągi komunikacyjne. Na I i II piętrze są 2- i 3-łóżkowe pokoje chorych, izolatka dla pacjentów po przeszczepach szpiku, gabinety zabiegowe, pomieszczenia laboratoryjne, punkty pielęgniarskie, pomieszczenia socjalne, administracyjne, ciągi komunikacyjne.

Wzniesiony od podstaw budynek szpitala powstał w ciągu dwóch lat. Całkowity koszt robót budowlano-montażowych poniesiony przez Fundację "Porozumienie bez Barier" wyniósł 4.669.245 zł. Jego pełne wyposażenie stało się możliwe dzięki przychylności i dotacjom inwestycyjnym Ministrstwa Zdrowia w latach 2004 i 2005 w łącznej wysokości 1.411.000 zł.

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG, kierowana przez prof. Annę Balcerską, pracowała dotąd w bardzo ciasnych pomieszczeniach lecząc rocznie łącznie 5.700 pacjentów, z tego 3.100 w oddziale dziennym i 2.600 na oddziałach stacjonarnych. Należy dodać, że przychodnie kliniczne udzielają rocznie 11.800 porad w trybie ambulatoryjnym. W tej liczbie pacjentów jest wiele dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Teraz nasi mali pacjenci skazani na długotrwałe i częstokroć powtarzane hospitalizacje uzyskają nieporównanie lepsze warunki pobytu i leczenia.

prof. Wiesław Makarewicz

---

Od Kierownika Kliniki...

Oddany uroczyście 3 czerwca br. budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG pomieści na parterze izbę przyjęć, na I piętrze oddział chemioterapii guzów litych, a na II piętrze oddział hematologii.

Realizatorzy projektu architektonicznego za podstawowe założenia przyjęli konieczność sprostania wymaganiom dla oddziału wysoko specjalistycznego sprawującego opiekę III stopnia przy równoczesnym dążeniu do możliwie najlepszego zaspokojenia potrzeb ciężko chorego dziecka i jego rodziny w warunkach szpitalnych.

Lokalizacja budynku na terenie Akademickiego Centrum Klinicznego jest bardzo ważna z punktu widzenia możliwości prowadzenia zarówno diagnostyki jak i terapii, gdyż umożliwia uzyskanie w trybie pilnym konsultacji wielo specjalistycznych, prowadzenie diagnostyki biochemicznej, immunologicznej, genetycznej i obrazowej oraz realizację programów chemio- i radioterapii. Korzystny jest także łatwy dojazd karetek pogotowia oraz bliska lokalizacja Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa.

Zakładając utrzymywanie się liczby zachorowań dzieci na chorobę nowotworową w Polsce (co obserwujemy przez ostatnie 20 lat), od 1000 do 1160 rocznie, należy uznać, że nowo powstały budynek zapewni opiekę stacjonarną dla chorych dzieci między 0-18 rokiem życia dla całego regionu Gdańska.

Lekarze zatrudnieni na oddziałach o profilu hematologiczno-onkologicznym, po uzyskanej specjalizacji z pediatrii, specjalizują się w trzech dziedzinach: hematologii i onkologii dziecięcej, immunologii klinicznej oraz diagnostyce hematologicznej. Aktualnie specjalizacje z hematologii i onkologii dziecięcej uzyskało 8 pracowników Kliniki, pozostałe specjalizacje są w toku.

Warto podkreślić, że budynek został zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający w przyszłości nadbudowę dwóch kondygnacji funkcjonalnie połączonych z istniejącą strukturą przestrzenną budynku. Realizacja tej potencjalnej możliwości pozwoli na poszerzenie hospitalizacji, jak i organizację pełnej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w jednym miejscu.

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku dzięki wzniesionemu przez Fundację pięknemu, nowemu budynkowi małym pacjentom skazanym na długotrwałą hospitalizację zapewni optymalne warunki, które wpłyną korzystnie na ich samopoczucie i wyniki leczenia.

prof. Anna Balcerska

---
Na podstawie tekstów prof. Anny Balcerskiej i prof. Andrzeja Dyakowskiego zamieszczonych w okolicznościowym wydawnictwie pt. "W kolorze mniej boli".


Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.