strona główna > uczelnia > gazeta AMG > czerwiec 2005 > Kalendarium Rektorskie

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści czerwiec 2005


Kalendarium Rektorskie

02.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczył w imprezie integracyjnej zorganizowanej w I rocznicę akcesji Polski do UE pt. "Majówka pomorskich przedsiębiorców" w Szymbarku, gmina Stężyca.

03.05.05 - na zaproszenie wojewody pomorskiego Cezarego Dąbrowskiego rektor prof. Wiesław Makarewicz wziął udział w uroczystości obchodów 3. Maja. Złożono kwiaty pod tablicą J. Piłsudskiego i pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Główne uroczystości odbyły się na Długim Targu z udziałem licznie zgromadzonych gości.

04.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz wziął udział w konferencji regionalnej pt. "Pierwszy rok w Unii Europejskiej - efekt dla Pomorza", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego.

05.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz oraz prorektor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuła wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dyskutowano na temat roli Akademii Medycznej w regionie oraz kształcenia kadr medycznych.

05.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan reprezentował Uczelnię na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Haroldowi A. Scheraga, profesorowi Uniwersytetu Cornella, Ithaca, USA.

05.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wziął udział w uroczystym otwarciu III Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologiczego, zorganizowanego przez Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii AMG.

07.05.05 - na zaproszenie dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni prorektor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuła reprezentował Uczelnię w obchodach 85. rocznicy utworzenia Polskiej Administracji Morskiej. Uroczystość odbyła się na pokładzie promu M/F "Scandinavia".

07.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz i rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wraz z małżonkami wzięli udział w 69. Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę.

08-10.05.05 rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestniczył w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zorganizowanej pod hasłem "Przezwyciężając historię i patrząc w przyszłość" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na konferencję zaproszono również grupę kilkudziesięciu rektorów zrzeszonych w Niemieckiej Konferencji Rektorów HRK oraz innych reprezentantów uczelni i instytucji niemieckich zaangażowanych we współpracę z polskimi szkołami wyższymi.

09.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wziął udział w Warszawie w debacie Fundacji Rektorów Polskich na temat "Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej strategii lizbońskiej".

11.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wziął udział w prezentacji książek elektronicznych i wystawie zagranicznych książek naukowych, zorganizowanych przez Bibliotekę Główną AMG.

11.05.05 - z udziałem rektora prof. Wiesława Makarewicza i licznej grupy zaproszonych gości odbyła się w Klinice Onkologii i Radioterapii, pod przewodnictwem prof. Jacka Jassema, uroczystość przekazania do użytku nowej, cennej aparatury - nowoczesnego tomografu komputerowego i przyspieszacza liniowego połączona z wręczeniem certyfikatu ISO 2000.

12.05.05 - prorektor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuła wziął udział w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Preferencje lecznicze w chorobach reumatycznych" zorganizowanej przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, podczas której dokonano otwarcia komory do krioterapii.

12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan i prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski wzięli udział w otwarciu dorocznego festynu studenckiego "Medykalia 2005".

12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczył w Akademickim Centrum Klinicznym w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu o tytuł "Najlepszej Pielęgniarki / Położnej Roku 2005".

12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczył w otwarciu 13. Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Lekarzy organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe i wygłosił wykład im. Włodzimierza Mozołowskiego pt. "Aktualne kierunki badań nad lekami".

12-13.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczył w VI Konferencji Sprawozdawczej, podczas której słuchacze II roku Dziennych Studiów Doktoranckich AMG prezentowali swoje tezy i dotychczasowe wyniki prac doktorskich.

13.05.05 - z udziałem prorektora prof. Bolesława Rutkowskiego obchodzono w Uczelni uroczysty jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony z odnowieniem dyplomów lekarskich studentów Wydziału Lekarskiego AMG rocznika 1950 - 1955.

13-14.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz i kierownik Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej dr Jacek Kaczmarek uczestniczyli w międzynarodowym seminarium pt. Implementing institutional strategy: problems and solutions zorganizowanym przez Baltic Sea Region University Network (BSRUN) na Uniwersytecie w Wilnie. Rektor prof. Wiesław Makarewicz wygłosił referat pt. Creation and implementation of mission statement and strategic goals followed by SWOT analysis of Medical University of Gdańsk.

15.05.05 - prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe o laur "Czerwonej Róży". Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa z udziałem władz państwowych i akademickich, a laureatem został 18-letni Adrian Kosowski, student piątego roku informatyki PG i czwartego roku matematyki UG. Za najlepsze uznano koło naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Studenci prowadzą w nim badania na zwierzętach w zakresie fizjologii serca i kardiologii.

17.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz na zaproszenie Bogdana Borusewicza, członka zarządu województwa pomorskiego, wziął udział w spotkaniu dotyczącym sytuacji klinik AMG na tzw. bazie obcej w kontekście kroków zmierzających do wdrożenia ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

18.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestniczył w posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

18.05.05 - na zaproszenie burmistrza Chojnic dr. Arseniusza Finstera z wizytą w Chojnicach przebywali: dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś, dziekan MWB UG-AMG prof. Jacek Bigda, prorektor-elekt ds. dydaktyki prof. Jan Słomiński, p.o. kierownika Katedry Pielęgniarstwa dr Aleksandra Kamińska-Gaworska, z-ca dyrektora administracyjnego ds. eksploatacyjnych mgr Marek Langowski. Podczas wizyty w szpitalu w Chojnicach i spotkań z miejscowymi władzami omawiano możliwości nawiązania współpracy w zakresie kształcenia akademickiego w Chojnicach.

18.05.05 - inauguracja III Bałtyckiego Festiwalu Nauki w siedzibie Radia Gdańsk. W radiowej debacie na temat "Dlaczego nauka nie potrafi się promować?" uczestniczył przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, rektor AMG, prof. Wiesław Makarewicz.

19.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył nagrody laureatom konkursu "Abecadło interny", przeprowadzonego w roku akademickim 2004/2005 dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego. W uroczystości uczestniczył prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski.

19.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestniczył w uroczystości otwarcia sympozjum pt. "Choroby alergiczne skóry" organizowanego przez Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w sali Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina.

21.05.05 - z udziałem rektora prof. Wiesława Makarewicza obchodzono w Uczelni uroczysty jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony z odnowieniem dyplomów lekarza dentysty studentów Oddziału Stomatologicznego AMG, rocznika 1951 - 1955.

23-24.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz i rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczyli w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Łodzi połączonym z obchodami jubileuszu 60. lat łódzkich uczelni akademickich. Podczas posiedzenia KRASP dokonano wyboru nowych władz; przewodniczącym KRASP został prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej.

25.05.05 - w siedzibie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego pod przewodnictwem rektora prof. Wiesława Makarewicza. Tematem obrad były m.in. sprawy podpisania Porozumienia Bibliotek Naukowych Pomorza i inicjatywy utworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Podczas posiedzenia wicewojewoda pomorski Krystyna Gozdawa-Nocoń wręczyła rektorowi Wiesławowi Makarewiczowi podziękowanie za pracę na rzecz Rady Rektorów w kadencji 2002-2005.

28.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestniczył w uroczystości jubileuszu 80. urodzin prof. Mariusza Żydowo połączony z doroczną konferencją wykładowców biochemii akademii medycznych. Spotkanie towarzyskie z tej okazji odbyło się w ośrodku "Leśny Dwór" w Sulęczynie.

03.06.05 - z udziałem rektora-elekta prof. Romana Kaliszana obchodzono na Wydziale Farmaceutycznym uroczysty jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony z odnowieniem dyplomów farmaceuty studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG roczników 1950 - 1954 i 1951 - 1955.

03.06.05 - uroczyste otwarcie Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG ufundowanej przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier".

mgr Urszula SkałubaRedakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.