strona główna > uczelnia > gazeta AMG > redakcja gazety AMG

Gazeta AMG
Redaguje zespół:

dr Marek Bukowski, Michał Burdyński, dr hab. Piotr Czauderna, prof. Brunon Imieliński, lek. Marek Labon, mgr Józefa de Laval (z-ca red. naczelnego), prof. Wiesław Makarewicz (red. naczelny), dr hab. Antoni Nasal, prof. AMG., dr hab. Roman Nowicki, prof. AMG (rzecznik prasowy AMG), dr Tomasz Zdrojewski, red. tech.: mgr Tadeusz Skowyra, współpraca graficzna mgr Sylwia Scisłowska. Fot. Dariusz Omernik.


Adres redakcji:

Gazeta AMG
Biblioteka Główna AMG,
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1,
tel. (58) 349 14 83

e-mail: gazeta@amg.gda.pl
www.gazeta.amg.gda.pl


Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Warunki prenumeraty:

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 36 zł,
pojedynczego numeru 3 zł;
w prenumeracie zagranicznej - 3 USD.

Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto Akademii Medycznej w Gdańsku z dopiskiem:
prenumerata "Gazety AMG":
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 1090 1098 0000 0000 0901 5327


Strony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.