strona główna > uczelnia > medal Hipokratesa

Medal Hipokratesa

Dzisiejsza Akademia Medyczna w Gdańsku została powołana do życia 8 października 1945 roku; obecnie jest znaczącą, o bogatej tradycji Uczelnią na Wybrzeżu, która w roku 2005 będzie obchodziła Jubileusz 60-lecie swojej działalności.

Aktualnie w AMG studiuje 3700 studentów na 9 kierunkach studiów i 120 doktorantów, a Uczelnia i jej dwa szpitale kliniczne zatrudniają łącznie 3300 pracowników.

Pierwsi jej studenci odebrali dyplomy ukończenia studiów w roku 1950 i poczynając od roku 2000 corocznie w Uczelni organizowana jest specjalna, podniosła uroczystość Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów i odnowienia dyplomów. Jest to bardzo szczególna i o dużym ładunku emocjonalnym uroczystość, stanowiąca dla jej uczestników wzruszającą klamrę zamykającą okres aktywności zawodowej i niejednokrotnie ostatnia sposobność odnowienia podtrzymania więzów przyjaźni i kontaktów z Koleżankami i Kolegami z lat studenckich.

Pragniemy jeszcze bardziej podnieść rangę tej uroczystości przez wybicie specjalnego pamiątkowego Medalu Hipokratesa, który będzie wręczany Jubilatom wraz z odnowionym dyplomem. Projekt medalu wykonał artysta rzeźbiarz Witold Tołkin, który jest także autorem wcześniejszych medali AMG; nawiązuje więc do nich artystycznie. Medal Hipokratesa z pewnością stanie się ważną pamiątką dla naszych absolwentów i ich rodzin.

Sprzyjając wielce tej inicjatywie, pragnę zwrócić się z gorącą prośbą i apelem do szerokiego grona absolwentów naszej Almae Matris, w kraju i na świecie, o materialne wsparcie projektu poprzez przekazywanie na ten cel wpłat na rzecz:

Fundacja Rozwoju Akademii Medycznej w Gdańsku
nr konta: 06 1090 1098 0000 0000 0901 5714 z dopiskiem "Medal"

Listę łaskawych darczyńców, zamierzamy publikować na łamach Gazety AMG i w naszej witrynie internetowej www.amg.gda.pl, informując równocześnie o postępach w gromadzeniu funduszu. Swoją prośbę kieruję nie tylko do indywidualnych absolwentów, ale także do współpracujących z AMG instytucji i towarzystw naukowych oraz organizatorów konferencji naukowych i zjazdów koleżeńskich odbywających się w AMG.

Niech Medal Hipokratesa stanie się wyrazem społecznego uznania i podziękowania za poniesiony trud 50-letniej odpowiedzialnej pracy dla dobra chorego.

Prof. Wiesław Makarewicz
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Gdańsk, kwiecień 2004


Dziękujemy serdecznie Koleżankom i Kolegom za dokonane do dnia 15.01.2005 wpłaty na Medal Hipokratesa dla absolwentów naszej Alma Mater obchodzących Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów i odnowienie dyplomu:

Henryk Mańkowski - 400 zł
Leszek Sosiński - 200 zł
Michał Nabrzyski - 50 zł
Marianna Połomska - 600 zł
Wiesław Makarewicz - 200 zł
Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska - 950 zł
(od uczestników spotkania koleżeńskiego absolwentów Wydziału Lekarskiego rocznika 1978-1984)
R A Z E M - 2 400 zł

Bardzo prosimy o dalsze wpłaty na ten cel na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Akademii Medycznej w Gdańsku

06 1090 1098 0000 0000 0901 5714 z dopiskiem "Medal"

Medal Hipokratesa

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2004.