strona główna > uczelnia > misja


Misja Akademii Medycznej w Gdańsku

Akademia Medyczna w Gdańsku, powołana do życia w 1945 roku, nawiązując do XVI- i XVII-wiecznej tradycji Atheneum Gedanense i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, za swoje posłannictwo przyjmuje kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplomowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny doświadczalnej i klinicznej, farmacji, epidemiologii i promocji zdrowia oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii. Akademia, kierując się zasadami wolności nauki, humanizmu, etyki i umiłowania prawdy, w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze. Akademia aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie prowadząc ustawiczne kształcenie kadr medycznych, zapewniając wysoko specjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych. Akademia, realizując politykę państwa, uczestniczy w dziele wszechstronnego rozwoju nauki i kultury narodowej i pełni ważną rolę kulturotwórczą wobec społeczeństwa Pomorza.
Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2005.